REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
401. Zarządzenie Nr 49/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Grodzisko Dolne 2020-06-19 10:44 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
402. Zarządzenie Nr 50/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji majątku ruchomego w budynku Szkoły Podstawowej w Zmysłówce 2020-06-19 10:44 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
403. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Koło Gospodyń Wiejskich w Zmysłówce - 16.07.2019r. 2020-06-19 10:44 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
404. Zarządzenie Nr 48/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-06-19 10:44 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
405. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2020-06-19 10:44 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
406. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż regałów przesuwnych do Archiwum zakładowego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2020-06-18 19:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
407. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2020-06-18 19:03 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
408. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2020-06-18 19:03 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
409. Zarządzenie Nr 39/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Opaleniskach, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, oraz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Grodzisku Dolnym 2020-06-18 14:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
410. Zarządzenie Nr 39/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Opaleniskach, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, oraz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Grodzisku Dolnym 2020-06-18 14:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
411. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Chowie i hodowli jesiotrów konsumpcyjnych oraz produkcji ikry na kawior w Podlesiu, gmina Grodzisko Dolne, powiat leżajski, województwo podkarpackie" 2020-06-18 14:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
412. Zarządzenie Nr 38/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowane przez intensywne opady deszczu w dni 08.06.2020 r. na terenie Gminy Grodzisko Dolne 2020-06-18 14:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
413. Wykaz nieruchomości położonych w Opaleniskach, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, oraz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Grodzisku Dolnym, zatwierdzony Zarządzeniem nr 39/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 czerwca 2020 roku 2020-06-18 14:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
414. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2020-06-18 10:12 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
415. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2020-06-18 10:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
416. Prezentacje szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych 2020-06-17 15:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
417. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2020-06-17 15:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
418. Prezentacje szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych 2020-06-17 15:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
419. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2020-06-17 15:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
420. Protokół Nr XIX/1/2020 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2020r. 2020-06-17 10:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
421. Protokół Nr XIX/1/2020 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2020r. 2020-06-17 10:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
422. Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-06-17 10:30 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
423. Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-17 10:30 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
424. Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-17 10:30 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
425. Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. 2020-06-17 10:30 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
426. Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-06-17 10:30 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
427. Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-06-17 10:30 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
428. Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-06-17 10:30 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
429. Zarządzenie Nr 39a/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 maja 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-06-17 10:30 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
430. Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-06-17 10:29 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
431. Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-17 10:29 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
432. Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-17 10:29 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
433. Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-17 10:29 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
434. Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-06-17 10:28 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
435. Zarządzenie Nr 39a/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 maja 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-06-17 10:28 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
436. Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-06-17 10:28 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
437. Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. 2020-06-17 10:28 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
438. Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-06-17 10:28 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
439. Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-06-17 10:28 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
440. Zarządzenie NR 44/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-17 10:28 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
441. Zarządzenie Nr 43/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne z dnia 1 marca 2019r. 2020-06-17 10:28 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
442. Zarządzenie Nr 43/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne z dnia 1 marca 2019r. 2020-06-17 10:28 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
443. Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku ?Inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa? wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie utwardzenia pod miejsca parkingowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie miejsca na odpady stałe, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej: przebudowie z rozbudową WLZ wody i kanalizacji oraz przebudowie WLZ energetycznej 2020-06-17 10:28 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
444. Zarządzenie Nr 42/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-06-17 08:47 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
445. Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-06-17 08:20 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
446. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 12.06.2020r. 2020-06-16 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
447. Postanowienie nr 61/2020 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Grodzisko Dolne 2020-06-16 11:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
448. Protokół z losowania składu obwodowych komisji wyborczych nr 4 i nr 5 2020-06-15 12:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
449. Protokół z losowania składu obwodowych komisji wyborczych nr 4 i nr 5 2020-06-15 12:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
450. Protokół z losowania składu obwodowych komisji wyborczych nr 4 i nr 5 2020-06-15 11:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 9 z 76


powrót na górę strony