REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
351. Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-06-17 10:29 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
352. Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-17 10:29 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
353. Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-17 10:29 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
354. Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-17 10:29 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
355. Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-06-17 10:28 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
356. Zarządzenie Nr 39a/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 maja 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-06-17 10:28 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
357. Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-06-17 10:28 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
358. Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. 2020-06-17 10:28 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
359. Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-06-17 10:28 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
360. Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-06-17 10:28 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
361. Zarządzenie NR 44/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-17 10:28 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
362. Zarządzenie Nr 43/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne z dnia 1 marca 2019r. 2020-06-17 10:28 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
363. Zarządzenie Nr 43/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne z dnia 1 marca 2019r. 2020-06-17 10:28 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
364. Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku ?Inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa? wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie utwardzenia pod miejsca parkingowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie miejsca na odpady stałe, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej: przebudowie z rozbudową WLZ wody i kanalizacji oraz przebudowie WLZ energetycznej 2020-06-17 10:28 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
365. Zarządzenie Nr 42/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-06-17 08:47 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
366. Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-06-17 08:20 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
367. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 12.06.2020r. 2020-06-16 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
368. Postanowienie nr 61/2020 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Grodzisko Dolne 2020-06-16 11:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
369. Protokół z losowania składu obwodowych komisji wyborczych nr 4 i nr 5 2020-06-15 12:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
370. Protokół z losowania składu obwodowych komisji wyborczych nr 4 i nr 5 2020-06-15 12:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
371. Protokół z losowania składu obwodowych komisji wyborczych nr 4 i nr 5 2020-06-15 11:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
372. Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 12 czerwca 2020 r. 2020-06-12 15:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
373. Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 12 czerwca 2020 r. 2020-06-12 14:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
374. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30 maja 2019r. 2020-06-12 14:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
375. Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 12 czerwca 2020 r. 2020-06-12 14:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
376. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30 maja 2019r. 2020-06-12 14:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
377. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 26 marca 2019r. 2020-06-12 13:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
378. Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2020 roku 2020-06-10 15:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
379. Protokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 14 marca 2019r. 2020-06-10 15:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
380. Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2020 roku 2020-06-10 15:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
381. Protokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 14 marca 2019r. 2020-06-10 15:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
382. Informacje dotyczące wyborów ławników na lata 2020-2023 2020-06-10 15:04 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
383. Zapytanie ofertowe na dostawę, instalację, programowanie i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w kompleksie budynków Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym 2020-06-10 14:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
384. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż regałów przesuwnych do Archiwum zakładowego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2020-06-10 14:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
385. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż regałów przesuwnych do Archiwum zakładowego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2020-06-10 14:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
386. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym 2020-06-10 14:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
387. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2020-06-10 13:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
388. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 26 lutego 2019r. 2020-06-09 14:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
389. Zakup i dostawa sprzętu potrzebnego do przeprowadzania zdalnego nauczania w szkołach na terenie Gminy Grodzisko Dolne - Projekt "Zdalna Szkoła Plus" 2020-06-09 12:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
390. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 29 stycznia 2019r. 2020-06-09 12:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
391. Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 17 grudnia 2018r. 2020-06-08 13:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
392. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 Czerwca 2020 r w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-06-08 13:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
393. Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego 2020-06-08 13:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
394. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 17 grudnia 2018r. 2020-06-08 13:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
395. Informacja Wójta Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wykazu tablic ogłoszeniowych ogólnodostępnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i materiałów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 2020-06-08 13:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
396. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 04 grudnia 2018r. 2020-06-08 13:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
397. Informacja Wójta Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wykazu tablic ogłoszeniowych ogólnodostępnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i materiałów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 2020-06-08 13:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
398. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 04 grudnia 2018r. 2020-06-08 13:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
399. Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego 2020-06-08 13:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
400. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 Czerwca 2020 r w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-06-08 13:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 8 z 75


powrót na górę strony