REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
301. Zakup i dostawa sprzętu potrzebnego do przeprowadzania zdalnego nauczania w szkołach na terenie Gminy Grodzisko Dolne - Projekt "Zdalna Szkoła Plus" - 29.06.2020r. 2020-06-29 13:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
302. Oświadczenia majątkowe za rok 2018. 2020-06-29 11:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
303. Oświadczenia majątkowe za rok 2018. 2020-06-25 13:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
304. Oświadczenia majątkowe za rok 2018. 2020-06-25 12:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
305. Oświadczenie majątkowe za rok 2018. 2020-06-25 12:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
306. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Grodzisku Dolnym oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu położonych w miejscowości Grodzisko Dolne - Miasto zatwierdzony Zarządzeniem nr 57/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 lipca 2019 roku 2020-06-25 12:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
307. OGŁOSZENIE O NABORZE INSTRUKTORÓW NA SZKOLENIA Z KOMPETENCJI CYFROWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: "ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE GRODZISKO DOLNE" 2020-06-25 11:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
308. OGŁOSZENIE O NABORZE INSTRUKTORÓW NA SZKOLENIA Z KOMPETENCJI CYFROWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: "ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE GRODZISKO DOLNE" 2020-06-25 10:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
309. Zakup i dostawa sprzętu potrzebnego do przeprowadzania zdalnego nauczania w szkołach na terenie Gminy Grodzisko Dolne - Projekt "Zdalna Szkoła Plus" 2020-06-25 09:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
310. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż regałów przesuwnych do Archiwum zakładowego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2020-06-24 14:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
311. Zarządzenie Nr 57/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy w miejscowosci Grodzisko Dolne oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu położonych w budynku remizy OSP - Miasto w miejscowości Grodzisko Dolne 2020-06-24 13:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
312. Zarządzenie Nr 56/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2020-06-24 11:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
313. Dostawa i montaż stołów konferencyjnych do Sali Posiedzeń Rady Gminy Grodzisko Dolne 2020-06-19 10:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
314. Zarządzenie Nr 55/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-19 10:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
315. Zakup i dostawa krzeseł konferencyjnych do Sali Posiedzeń Rady Gminy Grodzisko Dolne 2020-06-19 10:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
316. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.15.2019 2020-06-19 10:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
317. Protokół Nr IX/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 czerwca 2019r 2020-06-19 10:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
318. Zarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu uczestnictwa i rekrutacji do projektu "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Grodzisko Dolne" realizowanego w ramach projektu "e - Misja - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego" 2020-06-19 10:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
319. Zarządzenie Nr 53/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2020-06-19 10:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
320. Zarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Punktu Kontaktowego HNS Wójta Gminy Grodzisko Dolne o zmiany innych Zarządzeń Wójta Gminy Grodzisko Dolne 2020-06-19 10:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
321. Zarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-19 10:44 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
322. Zarządzenie Nr 49/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Grodzisko Dolne 2020-06-19 10:44 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
323. Zarządzenie Nr 50/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji majątku ruchomego w budynku Szkoły Podstawowej w Zmysłówce 2020-06-19 10:44 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
324. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Koło Gospodyń Wiejskich w Zmysłówce - 16.07.2019r. 2020-06-19 10:44 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
325. Zarządzenie Nr 48/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-06-19 10:44 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
326. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2020-06-19 10:44 Małgorzata Halasa usunięcie artykułu
327. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż regałów przesuwnych do Archiwum zakładowego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2020-06-18 19:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
328. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2020-06-18 19:03 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
329. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2020-06-18 19:03 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
330. Zarządzenie Nr 39/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Opaleniskach, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, oraz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Grodzisku Dolnym 2020-06-18 14:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
331. Zarządzenie Nr 39/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Opaleniskach, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, oraz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Grodzisku Dolnym 2020-06-18 14:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
332. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Chowie i hodowli jesiotrów konsumpcyjnych oraz produkcji ikry na kawior w Podlesiu, gmina Grodzisko Dolne, powiat leżajski, województwo podkarpackie" 2020-06-18 14:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
333. Zarządzenie Nr 38/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowane przez intensywne opady deszczu w dni 08.06.2020 r. na terenie Gminy Grodzisko Dolne 2020-06-18 14:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
334. Wykaz nieruchomości położonych w Opaleniskach, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, oraz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Grodzisku Dolnym, zatwierdzony Zarządzeniem nr 39/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 czerwca 2020 roku 2020-06-18 14:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
335. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2020-06-18 10:12 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
336. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.16.2019 2020-06-18 10:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
337. Prezentacje szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych 2020-06-17 15:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
338. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2020-06-17 15:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
339. Prezentacje szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych 2020-06-17 15:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
340. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2020-06-17 15:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
341. Protokół Nr XIX/1/2020 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2020r. 2020-06-17 10:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
342. Protokół Nr XIX/1/2020 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2020r. 2020-06-17 10:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
343. Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-06-17 10:30 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
344. Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-17 10:30 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
345. Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-17 10:30 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
346. Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. 2020-06-17 10:30 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
347. Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-06-17 10:30 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
348. Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-06-17 10:30 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
349. Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-06-17 10:30 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
350. Zarządzenie Nr 39a/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 maja 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-06-17 10:30 Małgorzata Halasa aktualizacja treści

Strona: 7 z 75


powrót na górę strony