REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
201. Zapytanie dotyczące oferty cenowej na sprawowanie opieki lekarskiej w roku 2020 nad pracownikami Urzędu Gminy Grodzisko Dolne zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2019r, poz. 1175 późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy 2020-07-20 09:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
202. Protokół Nr XI/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 września 2019r 2020-07-20 09:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
203. Zapytanie dotyczące oferty cenowej na sprawowanie opieki lekarskiej w roku 2020 nad pracownikami Urzędu Gminy Grodzisko Dolne zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2019r, poz. 1175 późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy 2020-07-20 09:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
204. Wybory i referenda 2020-07-20 09:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
205. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2019/2020 - RI.271.17.2019 2020-07-20 09:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
206. Wykonanie projektu przebudowy Remizy OSP w Grodzisku Dolnym - RI.271.2.3.36.2020 2020-07-20 07:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
207. Dostawa i montaż urządzeń nagłośnieniowych, wizyjnych oraz systemu sterowania do sali narad Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2020-07-17 14:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
208. Dostawa i montaż urządzeń nagłośnieniowych, wizyjnych oraz systemu sterowania do sali narad Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2020-07-17 14:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
209. Zarządzenie Nr 48/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2020-07-17 12:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
210. Zarządzenie Nr 49/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy Grodzisko Dolne w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz ustalenia prawa wglądu do planu i prowadzenia prac planistycznych z jego wykorzystaniem 2020-07-17 12:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
211. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Grodzisko Górne - 04.10.2019r. 2020-07-17 12:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
212. Zarządzenie Nr 48/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2020-07-17 12:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
213. Zarządzenie Nr 47/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-17 12:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
214. Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2019/2020 2020-07-17 08:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
215. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż regałów przesuwnych do Archiwum zakładowego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne - 09.07.2020r. 2020-07-17 08:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
216. Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2019/2020 2020-07-17 08:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
217. Zarządzenie Nr 65/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do obsługi sołeckich zebrań wiejskich Gminy Grodzisko Dolne 2020-07-16 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
218. Zarządzenie Nr 64/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-07-16 14:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
219. Zarządzenie Nr 63/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-07-16 14:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
220. Zarządzenie Nr 63/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-07-16 14:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
221. Wykonanie projektu przebudowy Remizy OSP w Grodzisku Dolnym - RI.271.2.3.36.2020 2020-07-16 13:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
222. Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej - RI.271.3.37.2020 2020-07-16 10:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
223. Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej - RI.271.3.37.2020 2020-07-15 15:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
224. Wykonanie projektu przebudowy Remizy OSP w Grodzisku Dolnym - RI.271.2.3.36.2020 2020-07-15 15:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
225. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji odbytego w dniu 22.06.2020r. 2020-07-15 10:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
226. Zarządzenie Nr 45/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad zapewnienia transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przegotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki organizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych 2020-07-15 09:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
227. Zarządzenie Nr 44/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-07-15 09:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
228. Zarządzenie Nr 42/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2020-07-13 08:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
229. Zarządzenie Nr 43/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2020-07-13 08:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
230. Zarządzenie Nr 42/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2020-07-13 08:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
231. Zarządzenie Nr 41/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych przez intensywne opady deszczu w dniach 21-22 czerwca 2020r. na terenie gminy Grodzisko Dolne 2020-07-13 08:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
232. Zarządzenie Nr 40/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru na terenie gminy Grodzisko Dolne 2020-07-13 08:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
233. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - SRW Wólka Grodziska - 19.09.2019r. 2020-07-13 08:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
234. Zarządzenie Nr 37a/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Grodzisko Dolne 2020-07-13 07:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
235. Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 września 2019 roku w sprawie granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie gminy Grodzisko Dolne 2020-07-10 09:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
236. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż regałów przesuwnych do Archiwum zakładowego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne - 09.07.2020r. 2020-07-09 14:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
237. Zakup i dostawa sprzętu potrzebnego do przeprowadzania zdalnego nauczania w szkołach na terenie Gminy Grodzisko Dolne - Projekt "Zdalna Szkoła Plus" - 29.06.2020r. 2020-07-09 14:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
238. Elektroniczne usługi wyborcze 2020-07-09 13:44 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
239. Elektroniczne usługi wyborcze 2020-07-09 13:44 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
240. Elektroniczne usługi wyborcze 2020-07-09 13:44 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
241. Elektroniczne usługi wyborcze 2020-07-09 13:44 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
242. Elektroniczne usługi wyborcze 2020-07-09 13:44 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
243. Elektroniczne usługi wyborcze 2020-07-09 13:43 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
244. Wykonanie projektu przebudowy Remizy OSP w Grodzisku Dolnym - RI.271.2.3.36.2020 2020-07-09 11:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
245. Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej - RI.271.3.37.2020 2020-07-09 11:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
246. Elektroniczne usługi wyborcze 2020-07-09 11:16 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
247. Wykonanie projektu przebudowy Remizy OSP w Grodzisku Dolnym - RI.271.2.3.36.2020 2020-07-09 11:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
248. Protokół Nr XX/1/2020 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 24 czerwca 2020r. 2020-07-08 11:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
249. Protokół Nr X/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 26 sierpnia 2019r 2020-07-08 11:28 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
250. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019R. 2020-07-08 11:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 5 z 75


powrót na górę strony