REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
151. Protokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 24 maja 2019r. 2020-08-05 11:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
152. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 27 maja 2019r. 2020-08-05 11:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
153. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 27 maja 2019r. 2020-08-05 11:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
154. Protokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 24 maja 2019r. 2020-08-05 11:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
155. Wykonanie projektu pomostu nad zalewem Czyste 2020-08-05 10:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
156. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 24 kwietnia 2019r. 2020-08-05 10:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
157. Wykonanie projektu przebudowy Remizy OSP w Grodzisku Dolnym - RI.271.2.3.36.2020 2020-08-05 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
158. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 04 kwietnia 2019r. 2020-08-05 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
159. Zarządzenie Nr 46/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-08-05 07:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
160. Protokół Nr XII/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 25 października 2019r 2020-08-03 15:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
161. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2020-07-30 13:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
162. Pełnienie cznności inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Remont drogi gminnej Nr 104555R "Przez Wieś" w miejscowości Grodzisko Górne w km 0+000-0+755 - RI.271.18.2019 2020-07-30 13:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
163. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2020-07-30 13:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
164. Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu działalnia na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie 09.09.2019-26.06.2020 2020-07-30 13:38 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
165. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2020 - RI.271.19.2019 2020-07-30 08:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
166. Wykonanie projektu przebudowy Remizy OSP w Grodzisku Dolnym - RI.271.2.3.36.2020 2020-07-28 12:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
167. Nieodpłatna pomoc prawna 2020-07-28 12:31 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
168. Wykonanie projektu pomostu nad zalewem Czyste 2020-07-28 11:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
169. Zarządzenie Nr 81/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-07-28 11:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
170. Zarządzenie Nr 83/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-07-28 11:41 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
171. Zarządzenie Nr 82/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Grodzisko Dolne 2020-07-28 11:41 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
172. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż regałów przesuwnych do Archiwum zakładowego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne - 09.07.2020r. 2020-07-28 10:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
173. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2020-07-28 10:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
174. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2020-07-28 08:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
175. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2020-07-28 08:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
176. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 2020-07-28 08:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
177. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2020-07-28 08:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
178. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2020-07-28 08:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
179. Remont drogi gminnej Nr 104555R "Przez Wieś" w miejscowości Grodzisko Górne w km 0+000-0+755 - RI.271.18.2019 2020-07-28 08:20 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
180. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Grodzisku Dolnym zatwierdzony Zarządzeniem nr 82/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 października 2019 roku 2020-07-27 10:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
181. Zarządzenie Nr 80/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2019r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 68/19 z 16 września 2019r. w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodzisko Dolne 2020-07-27 10:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
182. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Grodzisku Dolnym zatwierdzony Zarządzeniem nr 82/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 października 2019 roku 2020-07-27 10:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
183. Zarządzenie Nr 80/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2019r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 68/19 z 16 września 2019r. w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodzisko Dolne 2020-07-27 10:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
184. Zarządzenie Nr 79/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. prof. Franciszka LejiI w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2019/2020 2020-07-27 10:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
185. Zarządzenie Nr 78/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2019/2020 2020-07-23 12:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
186. Zarządzenie Nr 77/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2019/2020 2020-07-23 12:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
187. Zarządzenie Nr 76/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 07 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendiów wypłacanych w ramach Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów 2020-07-22 12:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
188. Zarządzenie Nr 75/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 07 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-07-21 15:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
189. Zarządzenie Nr 74/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 07 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2019/2020 2020-07-21 15:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
190. Zarządzenie Nr 73/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 07 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 2020-07-21 15:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
191. Zarządzenie Nr 72/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 02 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2019/2020 2020-07-21 15:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
192. Zarządzenie Nr 71/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 02 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2019/2020 2020-07-21 15:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
193. Zarządzenie Nr 70/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody organu prowadzącego I i II stopnia dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne w 2019r. przeznaczonej z okazji Komisji Edukacji Narodowej 2020-07-21 15:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
194. Zarządzenie Nr 69/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 września 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-07-21 15:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
195. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2019/2020 2020-07-21 15:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
196. Zarządzenie Nr 73 /19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 2020-07-21 15:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
197. Zarządzenie Nr 68/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodzisko Dolne 2020-07-21 15:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
198. Zarządzenie Nr 67/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-07-21 15:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
199. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2019/2020 - RI.271.17.2019 2020-07-20 09:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
200. Wybory i referenda 2020-07-20 09:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 4 z 75


powrót na górę strony