REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
101. Informacja dla uczestników scalenia gruntów wsi Grodzisko Dolne 2020-08-18 09:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
102. Zakup, dostawa, instalacja, programowanie i uruchomienie systemu sygnalizacji pożarowej budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2020-08-18 09:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
103. Zawiadomienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku o licyctacji nieruchomości położonej w Grodzisku Górnym 2020-08-18 09:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
104. Zawiadomienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku o licyctacji nieruchomości położonej w Grodzisku Górnym 2020-08-18 09:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
105. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku 2020-08-18 09:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
106. Zakup , dostawa oraz montaż na budynku Szkoły Podstawowej Opaleniskach, gmina Grodzisko Dolne w ramach realizacji projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Opaleniskach" 2020-08-17 11:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
107. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 20.12.2019r. 2020-08-17 11:48 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
108. Zarządzenie Nr 95/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2019/2020 2020-08-14 15:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
109. Budowa urządzeń małej architektury i utwardzenia działki budowlanej 2020-08-14 14:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
110. Zarządzenie Nr 94/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości na lata 2020 - 2022 2020-08-14 14:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
111. Zarządzenie Nr 93/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia 91/19 z dnia 05 grudnia 2019r. w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodzisko Dolne 2020-08-14 14:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
112. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2020 2020-08-14 11:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
113. Zarządzenie Nr 92/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-08-14 11:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
114. Zarządzenie Nr 91/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 05 grudnia 2019r. w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat mozliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodzisko Dolne 2020-08-14 11:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
115. Zarządzenie Nr 87/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły publicznej 2020-08-14 11:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
116. Zarządzenie Nr 92/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-08-14 11:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
117. Zarządzenie Nr 90/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym 2020-08-14 11:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
118. Zarządzenie Nr 88/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-08-14 11:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
119. Budowa wiaty tanecznej w Grodzisku Dolnym - RI.2.20.2020 - 14.08.2020r 2020-08-14 08:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
120. Petycja nr 3 - Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach, Autor: Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Dbajmy o zdrowie mieszkańców - Jawność - Transparentność - Uczciwa konkurencja w Gminach 2020-08-13 11:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
121. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/106/2019 z dnia 11.12.2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Grodzisko Dolne w projekcie uchwały budżetowej na 2020r. 2020-08-13 11:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
122. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Laszczyny - 23.12.2019r. 2020-08-13 11:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
123. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Laszczyny - 23.12.2019r. 2020-08-13 11:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
124. Petycja nr 3 - Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach, Autor: Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Dbajmy o zdrowie mieszkańców - Jawność - Transparentność - Uczciwa konkurencja w Gminach 2020-08-13 11:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
125. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/106/2019 z dnia 11.12.2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Grodzisko Dolne w projekcie uchwały budżetowej na 2020r. 2020-08-13 11:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
126. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/30/2019 z dnia 11.12.2019 w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2020-2030 2020-08-13 10:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
127. Wykonanie projektu pomostu nad zalewem Czyste 2020-08-13 09:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
128. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/22/2019 z dnia 11.12.2019 w sprawie projektu budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2020 2020-08-13 09:38 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
129. Wykonanie projektu przebudowy Remizy OSP w Grodzisku Dolnym - RI.271.2.3.36.2020 2020-08-13 09:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
130. Oświadczenie majątkowe za rok 2019 2020-08-11 07:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
131. Dostawa i montaż klimatyzacji w ŚDS w Laszycznach i filii w Zmysłówce 2020-08-11 07:55 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
132. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 2020-08-11 07:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
133. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 27.11.2019r. 2020-08-11 07:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
134. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Grodzisko Dolne - Miasteczko - 28.11.2019r. 2020-08-11 07:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
135. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Grodzisko Dolne - Miasteczko - 28.11.2019r. 2020-08-11 07:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
136. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 27.11.2019r. 2020-08-11 07:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
137. Oświadczenie majątkowe za rok 2019 2020-08-11 07:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
138. Zarządzenie Nr 86/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-08-11 07:47 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
139. Zarządzenie Nr 84/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2019/2020 2020-08-11 07:47 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
140. Zarządzenie Nr 85/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-08-11 07:46 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
141. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 2020-08-11 07:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
142. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 25 września 2019r. 2020-08-07 14:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
143. Protokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 25 września 2019r. 2020-08-07 11:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
144. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 września 2019r. 2020-08-07 11:29 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
145. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 22 sierpnia 2019r. 2020-08-06 13:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
146. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 lipca 2019r. 2020-08-05 14:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
147. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 lipca 2019r. 2020-08-05 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
148. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 05.08.2020r. 2020-08-05 12:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
149. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 25 czerwca 2019r. 2020-08-05 12:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
150. Budowa wiaty tanecznej w Grodzisku Dolnym - RI.2.20.2020 2020-08-05 11:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 3 z 75


powrót na górę strony