REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
51. Zarządzenie Nr 3/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania patronatu honorowego Wójta Gminy Grodzisko Dolne 2020-09-07 12:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
52. Zarządzenie Nr 2/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym 2020-09-07 11:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
53. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2020 2020-09-07 10:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
54. Zarządzenie Nr 1/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny złożonych wniosków o przyznanie dotacji na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Grodzisko Dolne 2020-09-07 10:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
55. Zarządzenie Nr 89/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny pracowników Urzędu gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 2020-09-07 10:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
56. Zarządzenie Nr 98/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-09-04 14:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
57. rok 2020 2020-09-04 14:44 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
58. rok 2020 2020-09-04 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
59. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/31/2020 z dnia 30.01.2020r 2020-09-04 14:15 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
60. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - SRW Chodaczów - 10.0122020r. 2020-09-04 13:18 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
61. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - SRW Chodaczów - 10.02.2020r. 2020-09-04 13:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
62. Obwieszczenie Starosty Leżajskiego w sprawie wydania decyzji dot. inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej w związku z rozbiórką i budową mostu w miejscowości Grodzisko Dolne 2020-09-04 13:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
63. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/32/2020 z dnia 30.01.2020r 2020-09-04 12:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
64. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/31/2020 z dnia 30.01.2020r 2020-09-04 12:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
65. Zarządzenie Nr 52/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne 2020-09-02 11:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
66. Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi dotyczącej uporządkowania działki przy szkole w Grodzisku Dolnym nr ew. 1765 2020-09-02 11:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
67. Zarządzenie Nr 53/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-09-02 11:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
68. Zarządzenie Nr 52/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne 2020-09-02 11:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
69. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK 2020-09-02 11:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
70. Obwieszczenie Starosty Leżajskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej w związku z rozbiórką i budową mostu w miejscowości Grodzisko Dolne 2020-09-02 08:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
71. Budowa wiaty tanecznej w Grodzisku Dolnym - RI.2.20.2020 - 14.08.2020r 2020-08-31 12:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
72. Budowa urządzeń małej architektury i utwardzenia działki budowlanej 2020-08-31 10:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
73. Zarządzenie Nr 51/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-08-31 07:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
74. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.1.2020 2020-08-31 07:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
75. Zakup , dostawa oraz montaż na budynku Szkoły Podstawowej Opaleniskach, gmina Grodzisko Dolne w ramach realizacji projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Opaleniskach" 2020-08-27 14:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
76. Zapytanie ofertowe na zadanie polegające na zagospodarowanie rabat kwiatowych na terenie Gminy Grodzisko Dolne w 2020 roku 2020-08-27 14:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
77. Zapytanie ofertowe na zadanie polegające na zagospodarowanie rabat kwiatowych na terenie Gminy Grodzisko Dolne w 2020 roku 2020-08-27 14:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
78. Petycja nr 4 - Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP, dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze 2020-08-27 14:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
79. Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urządnicze - Dyrektor do Spraw Oświaty Gminy Grodzisko Dolne 2020-08-26 13:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
80. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działek w miejscowości Opaleniska 2020-08-25 12:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
81. Zakup i dostawa kamienia drogowego na wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych w roku 2020 2020-08-25 12:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
82. Budowa wiaty tanecznej w Grodzisku Dolnym - RI.2.20.2020 - 14.08.2020r 2020-08-25 12:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
83. Budowa urządzeń małej architektury i utwardzenia działki budowlanej 2020-08-25 12:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
84. Zarządzenie Nr 97/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym 2020-08-25 12:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
85. Zarządzenie Nr 50/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-08-24 12:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
86. Zarządzenie Nr 97/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym 2020-08-24 12:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
87. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.4.2020 2020-08-24 10:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
88. Zarządzenie Nr 96/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2020-08-24 10:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
89. Budowa urządzeń małej architektury i utwardzenia działki budowlanej 2020-08-21 09:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
90. Zakup , dostawa oraz montaż na budynku Szkoły Podstawowej Opaleniskach, gmina Grodzisko Dolne w ramach realizacji projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Opaleniskach" 2020-08-20 16:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
91. Budowa wiaty tanecznej w Grodzisku Dolnym - RI.2.20.2020 - 14.08.2020r 2020-08-20 12:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
92. Przetarg na roboty budowlane dotyczące rozbiórki budynku starej szkoły w Wólce Grodziskiej 2020-08-20 12:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
93. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - SRW Laszczyny - 23.01.2020r. 2020-08-19 20:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
94. Protokół Nr XV/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 grudnia 2019r. 2020-08-19 20:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
95. Protokół Nr XV/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 grudnia 2019r. 2020-08-19 20:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
96. Protokół Nr XIV/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 19 grudnia 2019r. 2020-08-19 01:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
97. Protokół Nr XIII/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 listopada 2019r 2020-08-19 00:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
98. Informacja o udzieleniu dotacji sportowej na rok 2020 2020-08-19 00:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
99. Zakup , dostawa oraz montaż na budynku Szkoły Podstawowej Opaleniskach, gmina Grodzisko Dolne w ramach realizacji projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Opaleniskach" 2020-08-18 15:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
100. Zakup, dostawa, instalacja, programowanie i instalacja systemu sygnalizacji pożarowej budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2020-08-18 15:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 2 z 75


powrót na górę strony