REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
451. Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 12 czerwca 2020 r. 2020-06-12 15:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
452. Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 12 czerwca 2020 r. 2020-06-12 14:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
453. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30 maja 2019r. 2020-06-12 14:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
454. Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 12 czerwca 2020 r. 2020-06-12 14:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
455. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30 maja 2019r. 2020-06-12 14:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
456. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 26 marca 2019r. 2020-06-12 13:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
457. Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2020 roku 2020-06-10 15:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
458. Protokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 14 marca 2019r. 2020-06-10 15:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
459. Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2020 roku 2020-06-10 15:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
460. Protokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 14 marca 2019r. 2020-06-10 15:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
461. Informacje dotyczące wyborów ławników na lata 2020-2023 2020-06-10 15:04 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
462. Zapytanie ofertowe na dostawę, instalację, programowanie i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w kompleksie budynków Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym 2020-06-10 14:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
463. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż regałów przesuwnych do Archiwum zakładowego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2020-06-10 14:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
464. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż regałów przesuwnych do Archiwum zakładowego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2020-06-10 14:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
465. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym 2020-06-10 14:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
466. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2020-06-10 13:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
467. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 26 lutego 2019r. 2020-06-09 14:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
468. Zakup i dostawa sprzętu potrzebnego do przeprowadzania zdalnego nauczania w szkołach na terenie Gminy Grodzisko Dolne - Projekt "Zdalna Szkoła Plus" 2020-06-09 12:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
469. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 29 stycznia 2019r. 2020-06-09 12:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
470. Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 17 grudnia 2018r. 2020-06-08 13:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
471. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 Czerwca 2020 r w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-06-08 13:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
472. Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego 2020-06-08 13:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
473. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 17 grudnia 2018r. 2020-06-08 13:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
474. Informacja Wójta Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wykazu tablic ogłoszeniowych ogólnodostępnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i materiałów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 2020-06-08 13:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
475. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 04 grudnia 2018r. 2020-06-08 13:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
476. Informacja Wójta Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wykazu tablic ogłoszeniowych ogólnodostępnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i materiałów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 2020-06-08 13:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
477. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 04 grudnia 2018r. 2020-06-08 13:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
478. Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego 2020-06-08 13:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
479. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 Czerwca 2020 r w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-06-08 13:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
480. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM 2020-06-08 13:16 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
481. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 13.06.2019r. 2020-06-08 13:15 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
482. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - ZS Grodzisko Dolne- 08.06.2020r. 2020-06-08 11:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
483. Protokół Nr VIII/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 maja 2019r. 2020-06-08 11:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
484. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - ZS Grodzisko Dolne- 08.06.2020r. 2020-06-08 10:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
485. Protokół Nr VII/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 26 kwietnia 2019r. 2020-06-08 10:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
486. Protokół Nr VI/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 marca 2019r. 2020-06-05 15:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
487. Protokół Nr V/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 luty 2019r. 2020-06-05 15:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
488. Protokół Nr V/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 luty 2019r. 2020-06-05 15:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
489. Protokół Nr IV/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 31 stycznia 2019r. 2020-06-04 13:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
490. Protokół Nr III/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 20 grudznia 2018r. 2020-06-04 13:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
491. Protokół Nr IV/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 31 stycznia 2019r. 2020-06-04 13:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
492. Protokół Nr III/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 20 grudznia 2018r. 2020-06-04 13:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
493. Protokół Nr III/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 20 grudnia 2018r. 2020-06-04 13:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
494. Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisko Dolne w 2020 roku 2020-06-04 09:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
495. Zarządzenie Nr 41/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-04 09:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
496. Zarządzenie Nr 40/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-03 12:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
497. Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-02 14:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
498. Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-02 10:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
499. Zarządzenie Nr 37/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia Raportu o Stanie Gminy Grodzisko Dolne za 2019r. 2020-06-01 10:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
500. Zarządzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-06-01 10:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 10 z 76


powrót na górę strony