REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Zapytanie o cenę na dostawę donic i ławek 2020-09-18 15:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Petycje 2020-09-17 08:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Petycje 2020-09-17 08:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Petycje 2020-09-16 15:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Petycje 2020-09-16 15:04 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
6. Petycje 2020-09-16 14:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Przebudowa odcinka drogi gminnej Opaleniska na Budy dz. ew. nr 196 w m-ci Opaleniska dz. ew. nr 1052/7 w m-ci Zmysłówka - RI.271.7.2020 2020-09-16 10:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2020 - RI.271.2.2020 2020-09-16 10:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Petycja nr 1 w interesie publicznym "Stop zagrożeniu zdrowia i życia" - Koalicja Polska Wolna od 5G Komisja Sterująca i jej doradcy z dnia 23.03.2020 2020-09-16 10:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Petycja nr 2 w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej") - Renata Sutor z dnia 03.04.2020r. 2020-09-16 10:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Zaproszenie na sesję 2020-09-16 10:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Protokół Nr XXI/1/2020 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 sierpnia 2020r. 2020-09-16 10:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. UCHWAŁA NR XLIX/394/2018RADY GMINY GRODZISKO DOLNEz dnia 27 września 2018 r.w sprawie zmiany Statutu Gminy Grodzisko Dolne 2020-09-16 09:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. UCHWAŁA NR XLIX/394/2018 RADY GMINY GRODZISKO DOLNEz dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grodzisko Dolne 2020-09-15 14:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.4.2020 2020-09-15 12:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. UCHWAŁA NR XXIX/241/2013 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodzisko Dolne 2020-09-15 12:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne, odbytego w dniu 25.08.2020r. 2020-09-14 14:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.4.2020 2020-09-14 12:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 21.02.2020r. 2020-09-14 12:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.5.2020 2020-09-14 11:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane dot. rozbiórki byłego magazynu w Grodzisku Dolnym 2020-09-14 11:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w miejscowościach Grodzisko Dolne, Opaleniska, Wólka Grodziska oraz Zmysłówka zatwierdzony Zarządzeniem nr 11/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 lutego 2020 roku 2020-09-14 08:49 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
23. Zarządzenie Nr 11/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy położonych w miejscowości Grodzisko Dolne,Opaleniska,Wólka Grodziska oraz Zmysłówka 2020-09-14 08:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Zarządzenie Nr 10/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-09-14 08:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urządnicze - Dyrektor do Spraw Oświaty Gminy Grodzisko Dolne 2020-09-14 07:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Zarządzenie Nr 54/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2020/2021 2020-09-11 14:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Zarządzenie Nr 54/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2020/2021 2020-09-11 14:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Petycja w interesie publicznym wniesiona przez radcę prawnego Konrada Cezarego Łakomego 2020-09-11 12:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego złożona przez adwokat Renatę Sutor w dniu 28 listopada 2019r. 2020-09-11 12:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2020/2021 - RI.271.6.2020 2020-09-11 10:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Petycja nr 3/2019 w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego wniesiona przez adwokat Renatę Sutor w dniu 6 grudnia 2019r. 2020-09-11 10:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Petycja nr 1/2019 w interesie publicznym wniesiona przez radcę prawnego Konrada Cezarego Łakomego z dnia 21.08.2019r. 2020-09-11 10:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Petycja nr 3/2019 w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego wniesiona przez adwokat Renatę Sutor w dniu 6 grudnia 2019r. 2020-09-11 10:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Petycja nr 1/2019 w interesie publicznym wniesiona przez radcę prawnego Konrada Cezarego Łakomego z dnia 21.08.2019r. 2020-09-11 10:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Petycja nr 2/2019 w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego złożona przez adwokat Renatę Sutor w dniu 28 listopada 2019r. 2020-09-11 10:07 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
36. Petycja nr 3-2019 w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego wniesiona przez adwokat Renatę Sutor w dniu 6 grudnia 2019r. 2020-09-11 10:07 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
37. Przebudowa odcinka drogi gminnej Opaleniska na Budy dz. ew. nr 196 w m-ci Opaleniska dz. ew. nr 1052/7 w m-ci Zmysłówka - RI.271.7.2020 2020-09-11 08:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Zapytanie ofertowe na zadanie polegające na ?zagospodarowanie rabat kwiatowych na terenie Gminy Grodzisko Dolne w 2020 roku 2020-09-11 08:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Petycje 2020-09-11 08:13 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
40. Zarządzenie Nr 9/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzisku Dolnym oraz przyjęcia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzisku Dolnym 2020-09-10 09:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Protokół Nr XVI/1/2020 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 stycznia 2020r. 2020-09-10 09:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Zarządzenie nr 8/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 lutego 2020 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenie Gminnego Biura Spisowego w Gminie Grodzisko Dolne 2020-09-08 15:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.5.2020 2020-09-08 09:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Zarządzenie Nr 7/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli maks. kwoty dofinans.w 2020r. opłat kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne 2020-09-08 09:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Zarządzenie Nr 6/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-09-08 09:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Zarządzenie Nr 5/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-09-08 00:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu "PROJEKTU ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY GRODZISKO DOLNE NA LATA 2015-2029 - AKTUALIZACJA" 2020-09-07 14:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Zarządzenie Nr 4/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jes Gmina Grodzisko Dolne 2020-09-07 14:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Zarządzenie Nr 5/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-09-07 14:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.4.2020 2020-09-07 12:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 75


powrót na górę strony