REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - 13.02.2018r. 2019-12-09 13:31 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
2. Remont drogi gminnej Nr 104555R "Przez Wieś" w miejscowości Grodzisko Górne w km 0+000-0+755 - RI.271.18.2019 2019-12-09 13:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - 13.02.2018r. 2019-12-09 13:31 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
4. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Rzeszowie ? 13.02.2018r. 2019-12-09 11:03 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
5. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2019-12-06 12:16 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
6. rok 2018 2019-12-04 12:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Zarządzenie nr 90/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2019-12-04 12:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Zarządzenie nr 89/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-12-04 08:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Zarządzenie nr 88/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-12-03 14:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Protokół Nr XL/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 25 stycznia 2018r. 2019-12-03 11:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - 12.02.2018 2019-12-03 11:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - 12.02.2018 2019-12-03 10:18 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
13. Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Górnym i budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Grodzisku Dolnym 2019-12-03 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Górnym i budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Grodzisku Dolnym - RI.271.3.2018 2019-12-03 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 15.02.2018 2019-12-03 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 15.02.2018 2019-12-03 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Wykaz działek przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie - 15.02.2018r. 2019-12-03 08:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Wykaz działek przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie - 15.02.2018r. 2019-12-03 08:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/38/2018 z dnia 29.01.2018 w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu określonej w WPF na lata 2018-2031 2019-12-02 08:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/37/2018 z dnia 29.01.2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2018. 2019-11-29 13:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Wojt Gminy 2019-11-29 13:41 Administrator BIP aktualizacja treści
22. Komisje Rady 2019-11-29 13:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Grodzisko Dolne - Miasteczko - 28.11.2019r. 2019-11-28 14:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 27.11.2019r. 2019-11-27 12:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Remont drogi gminnej Nr 104555R "Przez Wieś" w miejscowości Grodzisko Górne w km 0+000-0+755 - RI.271.18.2019 2019-11-27 12:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2020 - RI.271.19.2019 2019-11-22 11:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów 2019-11-22 08:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Zarządzenie Nr 86/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-11-21 13:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Zarządzenie Nr 85/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-11-21 13:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Przebudowa drogi gminnej nr 104581 R Grodzisko Nowe - Dębno "Graniczna" dz. ewid. 6151 w km 0+765 - 1+755 w miejscowości Grodzisko Nowe 2019-11-21 13:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Zarządzenie Nr 84/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2019/2020 2019-11-21 13:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Protokół Nr XXXIX/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 21.12.2017r. 2019-11-18 14:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Protokół Nr XXXVIII/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29.11.2017r. 2019-11-18 14:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Protokół Nr XXXVII/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27.10.2017r. 2019-11-18 14:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Pełnienie cznności inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Remont drogi gminnej Nr 104555R "Przez Wieś" w miejscowości Grodzisko Górne w km 0+000-0+755 - RI.271.18.2019 2019-11-18 13:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Informacja o udzieleniu dotacji sportowej na rok 2018 2019-11-18 13:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Informacja o udzieleniu dotacji sportowej na rok 2018 2019-11-18 13:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Protokół Nr XXXVI/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 03.10.2017r. 2019-11-18 13:32 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
39. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2020 - RI.271.19.2019 2019-11-18 12:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2020 - RI.271.19.2019 2019-11-18 12:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna ? Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne" 2019-11-18 12:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska - II Etap - RI.271.1.2018 2019-11-18 12:38 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
43. Remont drogi gminnej Nr 104555R "Przez Wieś" w miejscowości Grodzisko Górne w km 0+000-0+755 - RI.271.18.2019 2019-11-18 12:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna - Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne" 2019-11-18 12:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna - Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne" 2019-11-18 12:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna - Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne" 2019-11-18 12:00 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
47. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 25 września 2019r. 2019-11-14 15:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Protokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 25 września 2019r. 2019-11-14 15:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 września 2019r. 2019-11-14 15:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 22 sierpnia 2019r. 2019-11-14 15:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 54


powrót na górę strony