REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Dostawa i montaż urządzeń nagłośnieniowych, wizyjnych oraz systemu sterowania do sali narad Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2019-10-15 11:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Zarządzenie Nr 73 /19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 2019-10-11 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Zarządzenie Nr 68/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodzisko Dolne 2019-10-11 11:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Zarządzenie Nr 67/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-10-11 11:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 2019-10-10 14:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2017/2018- RI.271.15.2017 2019-10-10 11:12 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
7. Protokół Nr XI/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 września 2019r 2019-10-10 09:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY GRODZISKO DOLNE - RI.271.16.2017 2019-10-10 09:39 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
9. Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć w ramach projektu "Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej" 2019-10-09 13:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Zapytanie dotyczące oferty cenowej na sprawowanie opieki lekarskiej w roku 2020 nad pracownikami Urzędu Gminy Grodzisko Dolne zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2019r, poz. 1175 późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy 2019-10-09 13:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Wybory i referenda 2019-10-09 13:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka 2019-10-09 13:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka 2019-10-09 13:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2019/2020 2019-10-09 12:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2019/2020 2019-10-09 12:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Dostawa i montaż urządzeń nagłośnieniowych, wizyjnych oraz systemu sterowania do sali narad Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2019-10-04 14:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Grodzisko Górne - 04.10.2019r. 2019-10-04 09:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2017 2019-10-04 09:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2019/2020 2019-10-03 11:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Zarządzenie Nr 65/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do obsługi sołeckich zebrań wiejskich Gminy Grodzisko Dolne 2019-10-03 10:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Zarządzenie Nr 64/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-10-03 10:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Zarządzenie Nr 63/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-10-03 10:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2017/2018- RI.271.15.2017 2019-10-03 10:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Zaproszenie na sesję 2019-09-30 11:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2019-09-30 10:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Zarządzenie nr 25/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-09-25 15:11 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
27. Protokół Nr XXXV/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29.08. 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-09-25 12:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Protokół Nr XXXV/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29.08. 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-09-25 12:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Protokół Nr XXXIV/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 20 lipca 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-09-25 11:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Protokół nr XXXIII/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 22.06.2017r. 2019-09-25 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Protokół nr XXXIII/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 22.06.2017r. 2019-09-25 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Protokół Nr XXXII/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 31 maja 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-09-25 10:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I powołanie komisji obwodowych 2019-09-25 08:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Protokół Nr XXIX/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 2 marca 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-09-25 08:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Protokół Nr XXIX/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 2 marca 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-09-25 08:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Protokół Nr XXXI/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 20 kwietnia 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-09-25 08:49 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
37. Protokół Nr XXVIII/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 2 lutego 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-09-25 08:49 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
38. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Wólka Grodziska 2019-09-24 14:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Grodzisko Nowe 2019-09-24 14:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2017 - RI.271.14.2017 2019-09-24 14:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2019-09-24 14:23 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
42. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2019-09-24 14:23 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
43. 2. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) ? Laszczyny, w km 20+888 ? 23+198? 2019-09-24 14:23 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
44. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2019-09-24 14:23 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
45. 1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) ? Laszczyny, w km 20+888 ? 23+198? 2019-09-24 14:22 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
46. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2019-09-24 14:22 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
47. 2. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) ? Laszczyny, w km 20+888 ? 23+198? 2019-09-24 14:22 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
48. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2019-09-24 14:22 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
49. 1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) ? Laszczyny, w km 20+888 ? 23+198? 2019-09-24 14:22 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
50. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2019-09-24 14:22 Małgorzata Halasa aktualizacja treści

Strona: 1 z 51


powrót na górę strony