REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 2020-10-23 12:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Zarządzenie Nr 26/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 kwietnia 2020 r w sprawie czasowego zawieszenia działalności jednostek organizacyjnych gminy w związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 2020-10-23 12:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Zarządzenie nr 27/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 21/20 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zasad regulowania zobowiązań wobec gminy z tytulu podatków i opłat lokalnych w związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę Covid-19 2020-10-23 12:51 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
4. Zarządzenie Nr 25/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-10-23 10:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Wykonanie placu zabaw w Grodzisku Górnym - RI.271.2.11.2020, 22.04.2020r 2020-10-23 09:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Ogłoszenie o postępowaniu dot. przeglądów dróg oraz pomiaru widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych 2020-10-23 09:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.11.2020 2020-10-22 14:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 kwietnia 2020 roku. 2020-10-22 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2020 - RI.271.8.2020 2020-10-22 10:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Zarządzenie Nr 24/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 2020 r w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za rok 2019 2020-10-22 10:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Zarządzenie Nr 24/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 2020 r w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za rok 2019 2020-10-22 10:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Zarządzenie Nr 21a/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 marca 2020 r w sprawie czasowego zawieszenia działalności jednostek organizacyjnych gminy w związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 2020-10-22 10:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Zarządzenie nr 20a/20 Wójta Gminy z dnia 12 marca 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności jednostek organizacyjnych gminy w związku z wystepowaniem zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującą chorobę Covid-19 2020-10-22 10:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-10-21 14:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-10-20 21:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Zarządzenie Nr 21/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zasad regulowania zobowiązań wobec gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych w związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 2020-10-20 21:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Przebudowa odcinka drogi gminnej Opaleniska na Budy dz. ew. nr 196 w m-ci Opaleniska dz. ew. nr 1052/7 w m-ci Zmysłówka - RI.271.7.2020 2020-10-20 09:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.11.2020 2020-10-20 09:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 14 kwietnia 2020r. 2020-10-20 09:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Petycja nr 1 w interesie publicznym ?Stop zagrożeniu zdrowia i życia? - Koalicja Polska Wolna od 5G Komisja Sterująca i jej doradcy z dnia 23.03.2020 2020-10-20 09:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 14 kwietnia 2020r. 2020-10-20 09:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Petycja nr 1 w interesie publicznym ?Stop zagrożeniu zdrowia i życia? - Koalicja Polska Wolna od 5G Komisja Sterująca i jej doradcy z dnia 23.03.2020 2020-10-20 09:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Petycja nr 2 w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej") - Renata Sutor z dnia 03.04.2020r. 2020-10-20 09:35 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
24. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.10.2020r. 2020-10-20 09:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Petycje 2020-10-20 09:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 kwietnia 2020 roku. 2020-10-20 09:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Petycja nr 1 w interesie publicznym "Stop zagrożeniu zdrowia i życia" - Koalicja Polska Wolna od 5G Komisja Sterująca i jej doradcy z dnia 23.03.2020 2020-10-20 09:23 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
28. Wójt Gminy Grodzisko Dolne podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r 2020-10-19 22:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Wykonanie placu zabaw w Grodzisku Górnym - RI.271.2.11.2020, 31.03.2020r 2020-10-13 12:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działek w miejscowości Opaleniska 2020-10-09 18:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Przebudowa odcinka drogi gminnej Opaleniska na Budy dz. ew. nr 196 w m-ci Opaleniska dz. ew. nr 1052/7 w m-ci Zmysłówka - RI.271.7.2020 2020-10-09 18:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.9.2020 2020-10-09 18:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2020 - RI.271.8.2020 2020-10-09 18:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 2020 r w sprawie czasowego zawieszenia działalności jednostek organizacyjnych gminy w związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 2020-10-08 14:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne, odbytego w dniu 28.09.2020r. 2020-10-08 14:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-10-08 14:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-10-08 14:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-10-08 09:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Zarządzenie Nr 21/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zasad regulowania zobowiązań wobec gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych w związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 - UCHYLONY 2020-10-08 09:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Zarządzenie Nr 20a/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności jednostek organizacyjnych gminy w związku zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanego koronawirusem SARS-Cov-2 2020-10-07 14:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Zarządzenie Nr 20/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-10-07 13:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Wybory i referenda 2020-10-07 13:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Protokół Nr XXII/1/2020 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 września 2020r. 2020-10-07 10:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Planowanie przestrzenne 2020-10-07 10:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP 2020 2020-10-07 10:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Planowanie przestrzenne 2020-10-07 10:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji podlegającej ? budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ? wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową na działce ewid. nr 237/1 położonej w Laszczynach, gm. Grodzisko Dolne 2020-10-06 09:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2020/2021 - RI.271.6.2020 2020-10-05 12:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.9.2020 2020-10-05 12:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji podlegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową na działce ewid. nr 237/1 położonej w Laszczynach, gm. Grodzisko Dolne 2020-10-05 12:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 76


powrót na górę strony