REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Zarządzenie nr 4/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie powołania gminnego koordynatora i zespołu zadaniowego do spraw przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych w Gminie Grodzisko Dolne w nocy z 13 na 14 lutego 2019r. 2020-04-01 13:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Zarządzenie nr 3/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny złożonych wniosków o przyznanie dotacji na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Grodzisko Dolne 2020-04-01 11:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Zarządzenie nr 2/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-04-01 11:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Zarządzenie nr 2/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-04-01 09:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Wykonanie placu zabaw w Grodzisku Górnym - RI.271.2.11.2020, 31.03.2020r 2020-03-31 13:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Zarządzenie nr 1/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-03-31 13:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Zarządzenie nr 99/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r. 2020-03-31 13:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne 2020-03-31 13:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne 2020-03-31 13:43 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
10. Zarządzenie nr 100/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne 2020-03-31 13:43 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
11. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.3.2019 2020-03-31 10:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Informacja o udzieleniu dotacji sportowej na rok 2019 2020-03-31 10:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Przebudowa drogi gminnej Nr 104574 R - Grodzisko Dolne k/SKR-u w km 0+000 - 0+328 - RI.271.2.2019 2020-03-31 10:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.1.2019 2020-03-30 13:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Wykonanie ogrodzenia placu za GOK'iem 2020-03-30 12:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. 2019 rok 2020-03-30 12:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. 2019 rok 2020-03-30 12:51 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
18. rok 2019 2020-03-30 08:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Zarządzenie nr 98/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2020-03-30 08:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Zarządzenie nr 97/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 grudnia 2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie położonej w Grodzisku dolnym dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym 2020-03-30 08:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Zarządzenie nr 96/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej z wyłączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolne na rok szkolny 2018/2019 2020-03-30 08:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 2020 r w sprawie czasowego zawieszenia działalności jednostek organizacyjnych gminy w związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 2020-03-27 13:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-03-27 13:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Zarządzenie nr 94/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 grudnia 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2020-03-27 13:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-03-27 13:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Zarządzenie Nr 21/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zasad regulowania zobowiązań wobec gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych w związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 2020-03-27 13:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Zarządzenie nr 94/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 grudnia 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2020-03-27 13:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Zarządzenie Nr 20a/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności jednostek organizacyjnych gminy w związku zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanego koronawirusem SARS-Cov-2 2020-03-27 13:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na dzierżawę działek położonych w miejscowościach Chodaczów, Laszczyny i Grodzisko Dolne 2020-03-27 13:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Zarządzenie Nr 20/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-03-27 13:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarz Gminy 2020-03-27 13:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP 2020 2020-03-27 12:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Wójt Gminy Grodzisko Dolne podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszytkich komitetów wyborczych na terenie Gminy. 2020-03-27 12:13 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
34. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach 2020-03-27 12:13 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
35. Elektroniczne usługi wyborcze 2020-03-27 12:13 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
36. Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 września 2019 roku w sprawie granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie gminy Grodzisko Dolne 2020-03-27 12:13 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
37. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I powołanie komisji obwodowych 2020-03-27 12:13 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
38. Wybory i referenda 2020-03-27 12:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Wybory i referenda 2020-03-27 12:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP 2020 2020-03-27 12:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP 2020 2020-03-27 12:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Planowanie przestrzenne 2020-03-27 10:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji podlegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową na działce ewid. nr 237/1 położonej w Laszczynach, gm. Grodzisko Dolne 2020-03-27 10:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji podlegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową na działce ewid. nr 237/1 położonej w Laszczynach, gm. Grodzisko Dolne 2020-03-27 10:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2020 - RI.271.2.2020 2020-03-27 09:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Protokół Nr II/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 06 grudznia 2018r. 2020-03-27 09:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Protokół Nr I/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 22 listopada 2018r. 2020-03-26 10:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/106/2018 z dnia 13.12.2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Grodzisko Dolne w projekcie uchwały budżetowej na 2019r. 2020-03-25 11:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/21/2018 z dnia 13.12.2018 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Grodzisko Dolne na lata 2019-2030 2020-03-25 11:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2020 - RI.271.2.2020 2020-03-25 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 62


powrót na górę strony