REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Zarządzenie nr 71/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 października 2017r. w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy na 2017 rok 2021-01-26 15:11 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
2. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2020 2021-01-26 15:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2020/2021 - RI.271.6.2020 2021-01-25 13:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Informacja o udzieleniu dotacji sportowej na rok 2021 2021-01-22 13:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.5.2020 2021-01-22 13:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.5.2020 2021-01-22 13:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Zarządzenie Nr 87/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2021-01-21 14:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Zarządzenie Nr 86/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Pani Justyny Majkut pracownika GOPS do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu podpisania umowy oraz czynności związane z realizacją projektu. 2021-01-21 14:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Zarządzenie Nr 86/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Pani Justyny Majkut pracownika GOPS do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu podpisania umowy oraz czynności związane z realizacją projektu. 2021-01-21 14:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Zarządzenie Nr 84/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Grodzisko Dolne 2021-01-21 14:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Zarządzenie Nr 83/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2021-01-21 14:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Protokół Nr XXI/1/2020 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 sierpnia 2020r. 2021-01-20 15:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne, odbytego w dniu 25.08.2020r. 2021-01-20 15:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Zarządzenie Nr 54/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 20202021 2021-01-20 15:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Zarządzenie Nr 54/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2020/2021 2021-01-20 15:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2020/2021 - RI.271.6.2020 2021-01-20 15:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Przebudowa odcinka drogi gminnej Opaleniska na Budy dz. ew. nr 196 w m-ci Opaleniska dz. ew. nr 1052/7 w m-ci Zmysłówka - RI.271.7.2020 2021-01-20 15:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż działek 4414,4415 położonych w miejscowości Grodzisko Nowe 2021-01-20 14:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 05.08.2020r. 2021-01-20 14:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.5.2020 2021-01-14 14:55 Magdalena Kowal aktualizacja treści
21. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu "PROJEKTU ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY GRODZISKO DOLNE NA LATA 2015-2029 - AKTUALIZACJA" 2021-01-13 09:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Wykaz kąpielisk na tereni gminy Grodzisko Dolne 2021 - projekt uchwały 2021-01-12 14:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Zarządzenie Nr 52/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne 2021-01-07 12:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Zarządzenie Nr 53/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-01-07 12:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Zarządzenie Nr 82/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Grodzisko Dolne 2021-01-07 08:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Zarządzenie Nr 52/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne 2021-01-07 08:58 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
27. Zarządzenie Nr 81/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2021-01-07 08:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Zarządzenie Nr 80/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne 2021-01-07 08:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Zarządzenie Nr 79/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-01-07 08:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Zarządzenie Nr 51/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-01-07 08:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Zarządzenie Nr 51/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-01-07 08:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego) w 2020 roku sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t. j. Dz.U.2019.869 ) 2021-01-07 08:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Petycja nr 4 - Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP, dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze 2021-01-05 12:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urządnicze - Dyrektor do Spraw Oświaty Gminy Grodzisko Dolne 2021-01-05 12:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działek w miejscowości Opaleniska 2021-01-05 12:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Budowa urządzeń małej architektury i utwardzenia działki budowlanej 2021-01-04 12:20 Magdalena Kowal aktualizacja treści
37. Zarządzenie Nr 50/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-12-30 14:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 29.12.2020r. 2020-12-30 14:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Zarządzenie Nr 50/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-12-30 14:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.4.2020 2020-12-29 13:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Budowa urządzeń małej architektury i utwardzenia działki budowlanej 2020-12-29 13:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Informacja dla uczestników scalenia gruntów wsi Grodzisko Dolne 2020-12-23 15:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Zawiadomienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku o licyctacji nieruchomości położonej w Grodzisku Górnym 2020-12-23 15:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowości Grodzisko Dolne, będących własnością Gminy Grodzisko Dolne na czas oznaczony do 3 lat, zatwierdzony Zarządzeniem nr 84/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 grudnia 2020 roku 2020-12-23 11:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku 2020-12-22 22:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Zarządzenie Nr 38/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowane przez intensywne opady deszczu w dni 08.06.2020 r. na terenie Gminy Grodzisko Dolne 2020-12-22 22:53 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
47. Zakup , dostawa oraz montaż na budynku Szkoły Podstawowej Opaleniskach, gmina Grodzisko Dolne w ramach realizacji projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Opaleniskach" 2020-12-22 22:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Budowa urządzeń małej architektury i utwardzenia działki budowlanej 2020-12-22 14:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2020 2020-12-22 13:56 Magdalena Kowal aktualizacja treści
50. Budowa wiaty tanecznej w Grodzisku Dolnym - RI.2.20.2020 - 14.08.2020r 2020-12-22 13:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 81


powrót na górę strony