REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 lutego 2021r. w Urzędzie Gminy 2021-04-12 13:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Protokół Nr XXV/1/2020 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 grudnia 2020r. 2021-04-12 13:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Protokół Nr XXV/1/2020 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 grudnia 2020r. 2021-04-12 13:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 lutego 2021r. w Urzędzie Gminy 2021-04-12 09:18 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
5. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 lutego 2021r. w Urzędzie Gminy 2021-04-12 09:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 lutego 2021r. w Urzędzie Gminy 2021-04-12 09:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 23 grudnia 2020r. 2021-04-12 09:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 23 grudnia 2020r. 2021-04-12 09:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Protokół Nr XXIV/1/2020 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 09 grudnia 2020r. 2021-04-12 09:10 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
10. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 23.12.2020r. 2021-04-09 14:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Petycja nr 5/2021 - Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego - Tymczasowa Rada Stanu Komitet ? wnosząca Teresa Garland, działająca przez pełnomocników Piotra Smolana oraz Marka Zdzisława Krasnopolskiego z dnia 03.03.2021r. 2021-03-31 13:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Petycja nr 4/2021 - Petycje dot. szczepionek przeciwko COVID-19 - Maria Grabas Przedstawiciel Stowarzyszenia ?Jesteśmy u siebie? z dnia 23.02.2021r. 2021-03-31 13:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Petycja nr 3/2021 - Wniosek o rozważenie inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie pomocy przedsiębiorcom lokali gastronomicznych - Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Wiesława Buża Ul. Ks. J. Jałowego 31, 34-010 Rzeszów z dnia 19.01.2021r. 2021-03-31 13:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Informacja o udzieleniu dotacji sportowej na rok 2021 2021-03-31 13:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 16 lutego 2021r. w Urzędzie Gminy 2021-03-31 13:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Zarządzenie Nr 87/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2021-03-31 12:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Zarządzenie Nr 87/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2021-03-31 12:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Zarządzenie Nr 86/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Pani Justyny Majkut pracownika GOPS do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu podpisania umowy oraz czynności związane z realizacją projektu. 2021-03-31 12:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Zarządzenie Nr 86/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Pani Justyny Majkut pracownika GOPS do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu podpisania umowy oraz czynności związane z realizacją projektu. 2021-03-31 12:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Zarządzenie Nr 85/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Pani Justyny Majkut pracownika GOPS do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu podpisania umowy oraz czynności związane z realizacją projektu. 2021-03-31 12:23 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
21. Zarządzenie Nr 83/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2021-03-31 12:23 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
22. Zarządzenie Nr 84/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Grodzisko Dolne 2021-03-31 12:23 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
23. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 29.12.2020r. 2021-03-31 12:23 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
24. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego) w 2020 roku sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t. j. Dz.U.2019.869 ) 2021-03-31 12:22 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
25. Zarządzenie Nr 80/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne 2021-03-31 12:21 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
26. Wykaz kąpielisk na tereni gminy Grodzisko Dolne 2021 - projekt uchwały 2021-03-31 12:21 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
27. Zarządzenie Nr 82/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Grodzisko Dolne 2021-03-31 12:20 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
28. Wykaz kąpielisk na tereni gminy Grodzisko Dolne 2021 - projekt uchwały 2021-03-31 11:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Zarządzenie Nr 82/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Grodzisko Dolne 2021-03-31 11:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Zarządzenie Nr 82/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Grodzisko Dolne 2021-03-31 11:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Zarządzenie Nr 80/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne 2021-03-31 11:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Zarządzenie Nr 80/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne 2021-03-31 11:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Zarządzenie Nr 81/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2021-03-31 11:52 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
34. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego) w 2020 roku sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t. j. Dz.U.2019.869 ) 2021-03-31 11:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego) w 2020 roku sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t. j. Dz.U.2019.869 ) 2021-03-31 11:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Zarządzenie Nr 79/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-03-31 11:52 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
37. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 29.12.2020r. 2021-03-31 11:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1273R Grodzisko Nowe - Chodaczów, na odcinku od km 0+002,60 do km 1+847,30 (Część I) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1271R Grodzisko Dolne - Chałupki Dębniańskie, w km 2+060 - 3+059, w m. Grodzisko Nowe (Część II)" 2021-03-26 13:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowości Grodzisko Dolne będącej własnością Gminy Grodzisko Dolne (przedłużenie umowy dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców) 2021-03-26 13:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowości Grodzisko Dolne będącej własnością Gminy Grodzisko Dolne (przedłużenie umowy dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców) 2021-03-26 13:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Protokół Nr XXVII/1/2021 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 4 marca 2021r. 2021-03-26 12:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowości Grodzisko Dolne, będących własnością Gminy Grodzisko Dolne na czas oznaczony do 3 lat, zatwierdzony Zarządzeniem nr 84/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 grudnia 2020 roku 2021-03-26 12:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowości Grodzisko Dolne, będących własnością Gminy Grodzisko Dolne na czas oznaczony do 3 lat, zatwierdzony Zarządzeniem nr 84/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 grudnia 2020 roku 2021-03-26 12:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 07 grudnia 2020r. 2021-03-25 12:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż działek 4414,4415 położonych w miejscowości Grodzisko Nowe 2021-03-24 10:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w miejscowości Grodzisko Dolne będącej własnością Gminy Grodzisko Dolne (przedłużenie umowy dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy) 2021-03-24 10:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. WYKONANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - SZKOŁA ZMYSÓŁWKA GMINA GRODZISKO DOLNE 2021-03-24 09:57 Magdalena Kowal aktualizacja treści
48. WYKONANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - SZKOŁA ZMYSÓŁWKA GMINA GRODZISKO DOLNE 2021-03-24 09:57 Magdalena Kowal aktualizacja treści
49. WYKONANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - SZKOŁA ZMYSÓŁWKA GMINA GRODZISKO DOLNE 2021-03-24 09:56 Magdalena Kowal aktualizacja treści
50. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Chodaczów - 16.12.2020r. 2021-03-24 09:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 85


powrót na górę strony