REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2020 2020-08-14 11:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Zarządzenie Nr 92/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-08-14 11:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Zarządzenie Nr 91/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 05 grudnia 2019r. w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat mozliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodzisko Dolne 2020-08-14 11:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Zarządzenie Nr 87/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły publicznej 2020-08-14 11:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Zarządzenie Nr 92/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-08-14 11:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
6. Zarządzenie Nr 90/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym 2020-08-14 11:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
7. Zarządzenie Nr 88/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-08-14 11:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
8. Budowa wiaty tanecznej w Grodzisku Dolnym - RI.2.20.2020 - 14.08.2020r 2020-08-14 08:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Petycja nr 3 - Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach, Autor: Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Dbajmy o zdrowie mieszkańców - Jawność - Transparentność - Uczciwa konkurencja w Gminach 2020-08-13 11:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/106/2019 z dnia 11.12.2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Grodzisko Dolne w projekcie uchwały budżetowej na 2020r. 2020-08-13 11:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Laszczyny - 23.12.2019r. 2020-08-13 11:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Laszczyny - 23.12.2019r. 2020-08-13 11:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Petycja nr 3 - Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach, Autor: Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Dbajmy o zdrowie mieszkańców - Jawność - Transparentność - Uczciwa konkurencja w Gminach 2020-08-13 11:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/106/2019 z dnia 11.12.2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Grodzisko Dolne w projekcie uchwały budżetowej na 2020r. 2020-08-13 11:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/30/2019 z dnia 11.12.2019 w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2020-2030 2020-08-13 10:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Wykonanie projektu pomostu nad zalewem Czyste 2020-08-13 09:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/22/2019 z dnia 11.12.2019 w sprawie projektu budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2020 2020-08-13 09:38 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
18. Wykonanie projektu przebudowy Remizy OSP w Grodzisku Dolnym - RI.271.2.3.36.2020 2020-08-13 09:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Oświadczenie majątkowe za rok 2019 2020-08-11 07:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Dostawa i montaż klimatyzacji w ŚDS w Laszycznach i filii w Zmysłówce 2020-08-11 07:55 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
21. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 2020-08-11 07:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 27.11.2019r. 2020-08-11 07:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Grodzisko Dolne - Miasteczko - 28.11.2019r. 2020-08-11 07:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Grodzisko Dolne - Miasteczko - 28.11.2019r. 2020-08-11 07:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 27.11.2019r. 2020-08-11 07:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Oświadczenie majątkowe za rok 2019 2020-08-11 07:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Zarządzenie Nr 86/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-08-11 07:47 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
28. Zarządzenie Nr 84/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2019/2020 2020-08-11 07:47 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
29. Zarządzenie Nr 85/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-08-11 07:46 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
30. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 2020-08-11 07:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 25 września 2019r. 2020-08-07 14:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Protokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 25 września 2019r. 2020-08-07 11:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 września 2019r. 2020-08-07 11:29 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
34. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 22 sierpnia 2019r. 2020-08-06 13:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 lipca 2019r. 2020-08-05 14:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 lipca 2019r. 2020-08-05 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 05.08.2020r. 2020-08-05 12:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 25 czerwca 2019r. 2020-08-05 12:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Budowa wiaty tanecznej w Grodzisku Dolnym - RI.2.20.2020 2020-08-05 11:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Protokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 24 maja 2019r. 2020-08-05 11:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 27 maja 2019r. 2020-08-05 11:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 27 maja 2019r. 2020-08-05 11:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Protokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 24 maja 2019r. 2020-08-05 11:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Wykonanie projektu pomostu nad zalewem Czyste 2020-08-05 10:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 24 kwietnia 2019r. 2020-08-05 10:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Wykonanie projektu przebudowy Remizy OSP w Grodzisku Dolnym - RI.271.2.3.36.2020 2020-08-05 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 04 kwietnia 2019r. 2020-08-05 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Zarządzenie Nr 46/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-08-05 07:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Protokół Nr XII/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 25 października 2019r 2020-08-03 15:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2020-07-30 13:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 72


powrót na górę strony