REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym - RI.271.9.2019 2019-05-23 13:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-05-21 11:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-05-21 11:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 02 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-05-21 10:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Zarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-05-21 10:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-05-21 10:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-05-21 10:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-05-20 09:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie "Kobiety Gminy Grodzisko Dolne" - 17.05.2019r. 2019-05-17 13:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie "Nasze Strony" - 17.05.2019r. 2019-05-17 13:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grodzisko Dolne za rok 2018 2019-05-15 14:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.11.2019 2019-05-15 12:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Bilans z wykonania budżetu za rok 2018 2019-05-10 14:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Bilans z wykonania budżetu za rok 2018 2019-05-10 14:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018 2019-05-08 13:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Sołectwa 2019-05-08 07:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-05-06 14:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO O CHARAKTERZE KULTUROTWORCZYM OBEJMUJĄCE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: CIĄGI SPACEROWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ PARKOWA, PLACE ZABAW ORAZ OŚWIETLENIE TERENU I INSTALACJA CHŁODZENIA MGŁĄ WODNĄ - NA DZIAŁKACH NR EWID. 305, 306, 307 W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.8.2019 2019-05-06 12:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Zarządzenie Nr 29/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie udziału gminy Grodzisko Dolne w ćwiczeniu powiatu leżajskiego nt. ?Sprawdzenie przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych oraz doskonalenie procedur kierowania wybranymi obszarami przygotowań obronnych? 2019-05-02 11:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Zarządzenie Nr 28/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej z włączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok 2018/2019 2019-05-02 11:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Zarządzenie Nr 25a/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 marca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-05-02 11:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym - RI.271.9.2019 2019-05-02 10:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Urząd Gminy 2019-04-19 11:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Wojt Gminy 2019-04-19 11:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Zaproszenie na sesję 2019-04-17 12:55 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
26. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w GOPS w Grodzisku Dolnym 2019-04-17 12:55 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
27. Zarządzenie nr 67/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2019-04-17 12:55 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
28. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2017 2019-04-17 12:55 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
29. Opracowanie dokumentacji projektowej INKUBATORA LOKALNEGO PRZETWÓRSTWA MIĘSA 2019-04-17 12:55 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
30. Zarządzenie nr 66/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-04-17 12:55 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
31. Ogłoszenie o III przetargu ustnym na dzierżawę działek położonych w Grodzisku Dolnym 2019-04-17 12:55 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
32. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1259R GNIEWCZYNA - GRODZISKO ? GIEDLAROWA POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKAKM 3+479 - 3+674 2019-04-17 12:55 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
33. Zarządzenie nr 63/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2016r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2019-04-17 12:55 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
34. Zarządzenie nr 64/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 października 2016r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2015/2016 2019-04-17 12:55 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
35. Zarządzenie nr 65/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-04-17 12:55 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
36. Zarządzenie nr 63/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2016r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2019-04-17 12:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Zarządzenie nr 64/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 października 2016r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2015/2016 2019-04-17 12:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Zarządzenie nr 66/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-04-17 12:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Zarządzenie nr 65/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-04-17 12:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Ogłoszenie o III przetargu ustnym na dzierżawę działek położonych w Grodzisku Dolnym 2019-04-17 12:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Opracowanie dokumentacji projektowej INKUBATORA LOKALNEGO PRZETWÓRSTWA MIĘSA 2019-04-17 12:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1259R GNIEWCZYNA - GRODZISKO ? GIEDLAROWA POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKAKM 3+479 - 3+674 2019-04-17 12:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w GOPS w Grodzisku Dolnym 2019-04-17 12:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Zarządzenie nr 67/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2019-04-17 12:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2017 2019-04-17 12:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Zaproszenie na sesję 2019-04-17 12:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Zarządzenie nr 53/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody organu prowadzącego I i II stopnia dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne w 2016r. przyznawanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2019-04-17 12:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Zarządzenie nr 54/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2015/2016 2019-04-17 12:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Zarządzenie nr 55/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2015/2016 2019-04-17 12:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Zarządzenie nr 56/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 2019-04-17 12:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 43


powrót na górę strony