Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-07-10 05:47:46

Wszystkie aktualności

Gmina pozyskała środki na usuwanie azbestu

W ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Grodzisko Dolne otrzymała dofinansowanie na usuwanie azbestu.

Zadanie polegać będzie na zbiórce, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z terenu naszej gminy. Zbiórka obejmuje budynki prywatne, indywidualne, mieszkalne i gospodarcze, łącznie 21 gospodarstw.

Koszt całkowity zadania określono na ok. 21 tys. zł z czego dofinansowanie wynosić będzie 8 160 zł.

W ramach otrzymanej dotacji unieszkodliwionych zostanie ok. 2914,66 m2 (43,72Mg) odpadów zawierających azbest.

Wywozem azbestu zajmie się wyspecjalizowana firma, posiadająca stosowne uprawnienia do demontażu wyrobów zawierających azbest.

Zbiórka przeprowadzona zostanie do 10 października br.