Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-06-06 13:54:33

Wszystkie aktualności

Postępy prac na rondzie

Trwają prace budowlane na rondzie w Grodzisku Górnym. Dzięki współpracy z lokalną firmą jaką jest SUDR w Grodzisku Dolnym, istnieje duża szansa, że jeszcze w tym roku przejazd przez rondo będzie możliwy.

W związku z licznymi trudnościami technicznymi i robotami dodatkowymi prace na rondzie przedłużą się do przyszłego roku. Wykonawca do tej pory wykonał most, chodniki, roboty ziemne i podbudowy. Przebudowie uległa sieć telekomunikacyjna i elektryczna oraz wykonano kanalizację deszczową. Pozostały prace związane z położeniem nawierzchni i roboty wykończeniowe.

W najbliższym czasie zostanie opracowany projekt organizacji ruchu, umożliwiający samochodom osobowym przejazd przez rondo.