Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2021-04-15 21:05:44

Wszystkie aktualności

Nowy samochód do przewozu uczestników Dziennego Domu Pomocy

W grudniu gmina zakupiła 9 miejscowego, fabrycznie nowego Forda Transita MCA do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

Zakup dofinansowany został w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na podstawie umowy nr PCPR.6110-24/D/2020 z dnia 20 lipca 2020r.

Koszt realizacji projektu pn.” Bezpieczny transport-zakup pojazdu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Dziennego Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym” wyniósł 149 937,00 zł.,  z czego 90 000,00 zł. to kwota przyznana przez PFRON.