Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-04-07 23:07:30

Odnawialne źródła energii

Komunikat - zgłoszenie awarii instalacji solarnych

W przypadku nieprawidłowego działania zamontowanej instalacji solarnej lub uwidocznienia wad instalacji, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy poprzez informację przekazaną drogą mailową, telefoniczną bądź osobiście (pok. nr 13) w celu zgłoszenia usterki.

Zgłaszając awarię mailowo, prosimy o korzystanie z formularza zgłoszenia usterki. Pobierz

Po przyjeździe upoważnionych pracowników dokonają oni czynności sprawdzających w celu oceny powodów i skutków awarii. Po wykonaniu czynności sprawdzających pracownik ten powinien przedstawić pisemne zestawienie ewentualnych stwierdzonych wad lub usterek oraz na piśmie uzgodnić z przedstawicielem gminy i właścicielem nieruchomości sposób ich usunięcia.

Jeżeli usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją, serwisant powinien usunąć je niezwłocznie bez dodatkowych opłat. Jeżeli usunięcie niezwłoczne nie jest możliwe, usuniecie usterki powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z wykonania czynności sprawdzających chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.

Dane kontaktowe, pod które należy zgłaszać wszelkie usterki:

  1. serwis@grodziskodolne.pl
  2. (17) 242 82 65 wew. 233, 231