Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2021-04-15 19:06:48

Porady specjalistów

W Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów:

* Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje: osobom, które nie ukończyły 26 roku życia oraz skończyły 65 rok życia, korzystającym z pomocy społecznej, posiadaczom Karty Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom lub ofiarom wojny i klęsk żywiołowych.

Więcej informacji o zasadach udzielania nieodpłatnej informacji prawnej znajdziesz tutaj


Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Leżajski, w ramach którego prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzona jest również edukacja prawna. 

Informator dotyczy tematyki praw człowieka jako istotnego atrybutu obywatela, a mianowicie:

  • Aspekty prawa własności
  • Długi, zobowiązania finansowe, upadłość
  • Podstawowe zasady dziedziczenia
  • Podstawowe zasady zawierania umów
  • Prawa i przywileje samotnych matek
  • Zadłużenia mieszkaniowe

LINK DO FILMIKU:

- publikacja na portalu społecznościowym YouTube: https://youtu.be/MAHGmyBCyrA

- publikacja na tematycznym profilu na Facebooku: www.fb.com/pomocprawna.sursumcorda/videos/268888730859004/?t=51

 Linki do trzech filmików edukacyjnych z zakresu: mediacji, praw konsumenckich oraz cyberprzemocy.

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDIACJI:

https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac


ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH:

https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk


ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY:

https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk