Zamówienia do 30 tys.euro

Zamówienia do 30 tys.euro

 Ogłoszenie o zamówieniu na - Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska, gmina Grodzisko Dolne.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-10-20 13:00:33 | Data modyfikacji: 2015-10-20 13:01:03.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zamówienia na - Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska, gmina Grodzisko Dolne.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-11-04 10:29:50 | Data modyfikacji: 2015-10-20 13:01:03.
Data wprowadzenia: 2015-11-04 10:29:50
Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka
Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl