Ostrzeżenie przed profilami podszywającymi się pod strony komend Policji


 

Ważne!

Żadna z komend miejskich i powiatowych Policji z województwa podkarpackiego nie ma profilu na portalu społecznościowym Facebook.

Jedynym oficjalnym fanpage'em jest profil Podkarpacka Policja administrowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Wszystkie inne profile, których nazwa wskazuje, że mają związek z jednostkami Policji z garnizonu podkarpackiego nie są administrowane przez Policję i nie mają związku z działalnością tej instytucji.