Jest dofinansowanie - będą następne drogi poscaleniowe


 

150 tys. dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymała Gmina Grodzisko Dolne. Środki przekazane przez zarząd województwa pochodzą z budżetu województwa, z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2019.

We wtorek 28 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie miało miejsce podpisanie umów z samorządowcami, którzy otrzymali gwarancję dofinansowania remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Z puli ponad 13 mln złotych zarząd województwa przyznał gminie 150 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację dróg w obrębie miejscowości Grodzisko Górne i Wólka Grodziska.

Zadanie zostanie wykonane do końca 2019 roku.