Ruszył nabór wniosków w programie "Działaj Lokalnie" - zapraszamy na spotkania informacyjne


 

Do 16 czerwca 2019 r. Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku przyjmuje wnioski o dotacje w ramach programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

            W tegorocznej edycji Programu "Działaj Lokalnie" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Maksymalna kwota dotacji - 6 tys. zł.

 

Program adresowany jest do mających swoją siedzibę na terenie powiatu leżajskiego lub przeworskiego:

  • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
  • grup nieformalnych.

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: do 16 czerwca 2019 r., do godziny 23.59.

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wyłącznie za pomocą GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.system.dzialajlokalnie.pl

 

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy do jego wcześniejszego skonsultowania drogą mailową.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTÓW: minimum 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: 1 lipiec 2019 r. - 31 grudzień 2019 r.

 

SPOTKANIA INFORMACYJNE odbędą w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku przy ul. Targowej 9 w Leżajsku:

-      27 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00

-      31 maja 2019 r. (piątek) o godz. 17.00

 

Przed rozpoczęciem pracy nad wnioskiem uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zapisami regulaminu oraz dołączonymi do niego najczęściej zadawanymi pytaniami które znajdują się pod adresem http://dzialajlokalnie.pl/zasady-programu/