Wyniki wyborów na sołtysów


 

Lista sołtysów po wyborach w 2019r.

Sołectwo Grodzisko Dolne - Monika Moszkowicz,

Sołectwo Grodzisko – Tadeusz Mazurek,

Sołectwo Grodzisko Górne – Monika Ślanda,

Sołectwo Grodzisko Nowe – Jan Bielecki,

Sołectwo Grodzisko Podlesie – Marzena Czech,

Sołectwo Wólka Grodziska – Krzysztof Dąbek,

Sołectwo Chodaczów – Stanisław Wojtyna,

Sołectwo Laszczyny – Dariusz Lizak,

Sołectwo Opaleniska – Stefan Wacnik,

Sołectwo Zmysłówka – Kazimierz Bechta,