Rekrutacja do II edycji projektu "Mój cel - zatrudnienie"


 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o planowanej rekrutacji do II edycji projektu „Mój cel – zatrudnienie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w terminie od 18.02.2019 do 21.02.2019.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku z II profilem pomocy, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego i należących do co najmniej jednej z następujących grup społecznych: kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne lub osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi.

W ramach projektu można skorzystać z indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego, staży oraz zatrudnienia w ramach refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku https://lezajsk.praca.gov.pl .