Ruszyła budowa PSZOK-u w Grodzisku Dolnym


 
 

Rozpoczęły się roboty budowlane na tzw. Mokrzance w Grodzisku Dolnym, gdzie powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Przedsięwzięcie dotyczy utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym mieszkańcy gminy będą mogli bezpłatnie oddawać odpady komunalne takie jak: metale, odpady niebezpieczne, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, opakowania wielomateriałowe oraz popioły i żużle. Odpady będzie można zostawiać w specjalne oznakowanych pojemnikach i zamkniętych kontenerach.

Realizacja projektu pozwoli na usprawnienie i ulepszenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, w sposób bezpieczny dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.