Podkarpackie Inicjatywy Lokalne


 

5 lipca 2018 roku rozpoczął się nabór wniosków do konkursu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018”. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim w latach 2018-2019.

O grant mogą ubiegać się:

  • młode organizacje pozarządowe – (które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację);
  • grupy nieformalne/samopomocowe (3 osobowe), które swoje wnioski do Konkursu mogą składać za pośrednictwem Patrona (organizacji użyczającej osobowości prawnej);

Czas realizacji:

  • Inicjatywa jednorazowa w okresie krótszym niż 30 dni w czasie od 01.09.2018 r. do 15.12.2018 r.
  • Inicjatywa nie jednorazowa dłuższa niż 60 dni w czasie od 1.09.2018 r. a 15.12.2018 r.

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczyna się 5 lipca, a kończy 30 lipca 2018r. o godzinie 16.00. Wnioski należy składać poprzez przesłanie w wersji elektronicznej na adres: wnioski2018@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

Poza dotacjami wnioskodawcy otrzymają wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz promocję lokalnych inicjatyw. Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku na stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Dokumenty projektowe”.

Zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie Projektu – „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”