Sprzęt ratowniczy za ponad 30 tys. trafi do jednostek OSP


 

Gmina Grodzisko Dolne otrzymała dofinansowanie na zakup 5 sztuk toreb medycznych oraz 2 sztuki defibrylatorów AED z baterią i elektrodami w skrzynkach do transportu. Łączna kwota zakupionego sprzętu to 31 904,78 zł. Zakup niemal w 100% sfinansowano z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.

Defibrylatory są odporne na uderzenia i wstrząsy oraz na działanie wody. Zakupiony sprzęt trafi do jednostek OSP z terenu gminy. Zestawy medyczne zostaną przekazane jednostkom OSP Laszczyny, OSP Chodaczów, OSP Podlesie, OSP Grodzisko Nowe i OSP Wólka Grodziska. Z kolei defibrylatory otrzymają jednostki z Laszczyn i Wólki Grodziskiej.

Przekazanie sprzętu nastąpi w trakcie tegorocznych Dni Grodziska, które będą także okazją do zapoznania się z obsługą defibrylatorów.

Zakup dofinansowano z projektu Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach ogłoszonego Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”, dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa Podkarpackiego, polegająca na nabyciu w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.