Dokumenty rekrutacyjne dla uczestników Dziennego Domu Pomocy


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, iż dostępne są dokumenty rekrutacyjne do projektu "Aktywny senior - Dzienny Dom Pomocy w Gminie Grodzisko Dolne".