Żywność z Podkarpackiego Banku Żywności


 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w dniu 25.05.2018r. będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach FEAD 2017, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Żywność wydawana będzie od godz. 1300 dla osób, które złożyły wymagane dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.

OBOWIĄZKOWY ODBIÓR ŻYWNOŚCI TYLKO W DNIU 25.05.2018r.