Wyłączenia energii elektrycznej dla mieszkańców Grodziska Dolnego i Grodziska Górnego


 

Rejon Energetyczny Leżajsk informuje o planowanym wyłączeniu energii elektrycznej. Wyłączenie nastąpi w dniu 23.05.2018 r (środa):

  • w godz. od 800 do 1800 wyłączeni będą odbiorcy w miejscowości Grodzisko Dolne zasilani ze stacji transformatorowych Grodzisko Dolne 2 (dom nauczyciela), 5 (za młynem na Mokrzance).
  • w godz. od 800 do 1500 wyłączeni będą odbiorcy w m. Grodzisko Dolne zasilani ze stacji transformatorowych Grodzisko Dolne 1 (obok kościoła), 4 (za piekarnią), 10 (obok GS).
  • w godz. od 800 do 1500 wyłączeni będą odbiorcy w m. Grodzisko Górne zasilani ze stacji transformatorowych Grodzisko Górne 1 (krzyżówka), 3 (droga na Góry za GS), 4 (okolice stadionu), 6 (wodociągi).