III edycja konkursu historycznego "Polska moja Ojczyzna - przeszłość i teraźniejszość - Wolna i Niepodległa - 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości"


 

Uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II już po raz trzeci wzięli udział w konkursie historycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zarzeczu, osiągając bardzo dobre wyniki. Konkurs był trzyetapowy.

Konkurs „Polska moja Ojczyzna – przeszłość i teraźniejszość” jest organizowany  przy współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i honorowym patronacie Stanisława Ożoga – posła do Parlamentu Europejskiego, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Wójta Gminy Zarzecze, Starosty Jarosławskiego i Przeworskiego, Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu oraz patronacie merytorycznym PCEN.

Celem konkursu była integracja uczniów Szkół im. Jana Pawła II z terenu województwa podkarpackiego, kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Polski oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej ojczystej historii i sławnych Polaków.Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych. III edycja konkursu poświęcona była jubileuszowi odzyskania przez Polskę niepodległości. Tematyka konkursu nawiązywała do walki Polaków o niepodległość od pierwszego rozbioru do roku 1918.

W drodze eliminacji wewnątrzszkolnej wyłoniono w naszej szkole dwoje uczniów z klasy VIIa: Annę Rydzik i Szymona Ryfę z klasy VI, a którzy brali udział w rozgrywkach na szczeblu powiatowym, które odbyły się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ulanowie. W II etapie konkursu uczestniczyło 82 uczniów z 42 szkół. 40 uczniów z najwyższym wynikiem, którzy reprezentowali 28 szkół zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego. Wśród nich była nasza uczennica Anna Rydzik.

Jesteśmy dumni z naszej finalistki, serdecznie jej gratulujemy sukcesu, życząc jednocześnie równie znaczących osiągnięć w innych konkursach i zawodach.