Trwa rekrutacja do projektu "Czas przedsiębiorczości - II edycja"


 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna realizację projektu „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia (bezrobotni, bierni zawodowo, rolnicy odchodzący z rolnictwa) w wieku powyżej 29 roku życia, zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego i zamieszkujących na obszarze powiatu kolbuszowskiego, leżajskiego, niżańskiego i przeworskiego.

Formy wsparcia w ramach projektu:

  • bezpłatne doradztwo i szkolenia – wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • dotacja inwestycyjna – do 24 000,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • wsparcia pomostowe – 1800,00 zł przez 12 miesięcy prowadzenia firmy.

Planowany termin rekrutacji: październik 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu na stronie www.czasprzedsiebiorczosci.pl