Fundusz sołecki na rok 2018 podzielony


 

We wrześniu zakończył się cykl zebrań wiejskich, na których mieszkańcy decydowali o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na kolejny rok kalendarzowy. Do podziału między 10 sołectw było 277 718,01 zł.

Mieszkańcy mogli zgłaszać propozycje, na które chcieliby przeznaczyć środki z funduszu, a następnie wspólnie decydowali – w formie uchwały zebrania wiejskiego – na co zostaną wydane.

W zebraniach, na zaproszenie sołtysów poszczególnych wsi uczestniczył wójt gminy Jacek Chmura oraz przewodniczący rady Jerzy Gdański. Wójt przypomniał o zasadach rozdysponowania funduszu sołeckiego, jak również udzielił odpowiedzi na zgłaszane pytania.

Podczas zebrania wiejskiego w sołectwie Zmysłówka mieszkańcy zadecydowali, że kwotę 27 155,86 zł przeznaczą w większości na bieżące remonty trzech dróg: „Na Drążka”, „Na Majkuta” i „Na Ryfę”, zaś pozostałe środki wykorzystane będą na wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy oświetlenia przy drodze na cmentarz oraz na zakup kamienia.

Cel wspólny przeznaczenia środków z funduszu mieli mieszkańcy Podlesia. Na budowę drogi „Od remizy do Króla” wydatkują całą kwotę, czyli 18 308,09 zł.

Dwa zadania ze środków sołeckich zrealizowane będą w sołectwie Wólka Grodziska. Na remont drogi „do kościoła” w lewo i kontynuację remontu drogi na Zagrodach do p. Majkuta rozdysponują 33 247,21 zł.

Mieszkańcy Grodziska Nowego do dyspozycji otrzymali 34 029,90 zł. Zebranie ustaliło, że za te pieniądze wyremontują w technologii asfaltowej drogę Graniczną oraz zakupią kamień na parking przy kościele (na działce gminnej).

Obecni na zebraniu wiejskim w sołectwie Grodzisko zadecydowali, że kwotę 34 029,90 zł przeznaczą w całości na remonty i uzupełnienie ubytków w nawierzchniach dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

W sołectwie Laszczyny uznano, że środki w kwocie 21 132,57 zł rozdysponowane zostaną na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na odcinku od zalewu „Czyste” do skrzyżowania w Laszczynach oraz przy drodze „Na Kojdra”.

Mieszkańcy Chodaczowa zadeklarowali, że za kwotę 25 590,48 zł wyremontują w technologii asfaltowej drogę „Na Datę”.

Na zebraniu w sołectwie Grodzisko Górne podjęto uchwałę o dokończeniu remontu dróg gminnych rozpoczętych w roku 2017, czyli drogi „Na Nicponia”, „Na Wikierę”, i „Na Sołka”, a także o rozpoczęciu remontu drogi „Na Kulpę”. Na realizację tych zadań zostanie wydatkowane 34 029,90 zł.

Zaplanowany na rok przyszły fundusz sołecki w kwocie 16 164,20 zł w sołectwie Opaleniska zarezerwowano na remont drogi „Na wierzbę”.

Środki w kwocie 34 029,90 zł mieszkańcy sołectwa Grodzisko Dolne przeznaczą na trzy cele. Wśród proponowanych zadań do realizacji przyjęto remont drogi gminnej „Na maliny”, drogi „Na krzaki” oraz drogi tzw. „Na Pelca, Gdańskiego i Maja”.