Wypłata akcyzy za paliwo w październiku


 

Gmina wydała rolnikom decyzje o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za okres lipiec-sierpień 2017r.

Wójt Gminy wydał 347 decyzji ustalających zwrot podatku akcyzowego, na łączną kwotę 80 631, 58 zł. Producenci rolni zgłosili we wnioskach 1931,89 ha użytków rolnych.

Płatność rolnicy otrzymają przelewem w dniu 31 października na rachunek bankowy podany we wniosku.