Wyłączenie energii elektrycznej


 

Rejon Energetyczny Leżajsk informuje o planowanym wyłączeniu energii elektrycznej.

Przerwa w dostawie energii nastąpi w dniu 21 września 2017r. i dotyczyć będzie:

  • miejscowości Grodzisko Górne, zasilanej ze stacji transformatorowych Grodzisko Górne 1, 3, 4, 6 Wodociągi, w godzinach od 8.00 do 18.00
  • miejscowości Grodzisko Dolne, zasilanej ze stacji transformatorowej Grodzisko Dolne 10 GS, w godzinach od 8.00 do 18.00

Szczegółowych informacji o przerwach w dostawie energii będzie można uzyskać na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Leżajsk lub na rozwieszanych plakatach.

Za wynikłe utrudnienia spowodowane przerwami w dostawie energii elektrycznej przepraszamy odbiorców.