Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa


 

Uważasz, że w Twojej okolicy nie jest bezpiecznie? Możesz podzielić się swoimi obserwacjami. Skorzystaj z możliwości zgłaszania zagrożeń poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa można zaznaczyć miejsca występowania problemów, jakie powtarzają się w Twojej okolicy, np.: przekraczanie dozwolonej prędkości, akty wandalizmu, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, niedozwolona wycinka drzew, wałęsające się bezpańskie psy – tego typu kategorii jest 25 do wyboru.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ma służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców i usprawnieniu kontaktu z policją. Funkcjonariusze w ciągu dwóch dni muszą zgłoszenie odczytać, a w ciągu pięciu zweryfikować. Przez cały ten czas można śledzić status swojego zgłoszenia. Po umieszczeniu go na mapie pojawi się zielone kółko z symbolem wybranej kategorii zagrożeń.

Kolor zielony oznacza przyjęcie zgłoszenia. Gdy kolor zmienia się na żółty, to oznacza, że policja zaczęła weryfikację. Kolejny etap to kolor czerwony, kiedy zgłoszenie zostało potwierdzone, i szary w przypadku, gdy funkcjonariusze nie potwierdzą wskazanego na mapie problemu.

Jeżeli sygnał o negatywnym zjawisku potwierdzi się, policjanci otrzymają wytyczne do częstszego patrolowania zagrożonego miejsca.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Krajową Mapę Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa znajdziesz klikając tutaj

UWAGA! Mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W takich przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.