Wrześniowe zebrania wiejskie


 

Wójt Gminy i Sołtysi poszczególnych sołectw zapraszają mieszkańców gminy na wrześniowe zebrania wiejskie poświęcone w głównej mierze funduszowi sołeckiemu i głosowaniu nad jego przeznaczeniem na rok 2018.

W trakcie 10 spotkań omówione zostaną także informacje o budżecie gminy oraz bieżące sprawy sołeckie. Zebrania odbędą się w dniach:

Zapraszamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach wiejskich.