Decyzja Starosty Leżajskiego nr GN.661.28.2015 z dnia 17 sierpnia 2021r. zatwierdzająca projekt scalenia dla gruntów w obszarze obrębu ewidencyjnego Grodzisko Dolne gm. Grodzisko Dolne


 

Starosta Leżajski w dniu 17 siepnia 2021r. wydał decyzję zatwierdzającą projekt scalenia dla gruntów w obszarze obrębu Grodzisko Dolne gm. Grodzisko Dolne. Na dzień wydania decyzji został równiez ustalony termin zebrania uczestników scalenia celem  publicznego odczytania tej decyzji. Odczytanie decyzji miało miejsce na stadionie "LKS Grodziszczanka" w Grodzisku Górnym w dniu 17 sierpnia 2021 r. o godzinie 17.00. 

W zalączeniu znajduję się pełny tekst decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wraz z uzasadnieniem oraz formularz oświadczenia dla osób, których grunty przyznane w wyniku postepowania scaleniowego posiadają mniejszą wartość niż grunty posiadane przed scaleniem dla potrzeb złożenia wniosku do Starosty Leżajskiego o dopłatę pieniężną wzamian za utratę wartości tych gruntów. 

Formularz oświadczenia jest również dostępny w Urzedzie Gminy w Punkcie Obsługi Interesanta. 

Osoby, które w wyniku scalenia otrzymały grunty o wyższej wartości niż grunty posiadane przed scaleniem obowiązane są stosowanie do wzrostu wysokości wartości tych gruntów do uiszczenia nadplatny pieniężnej w zamian za otrzymane grunty

na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Leżajsku ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk,

 nr: 21 9187 0001 2001 0005 7163 0005

Wszystkie osoby, zarówno te które uprawnione są do otrzymania dopłaty do swoich gruntów jak i osoby, ktore obowiązane są do zaplaty nadplaty pieniężnej w zamian za grunty w przypadku pytań i wątpliwości związanych z wysokością kwot jakie mają otrzymać lub jakie są obowiązane zapłacić prosimy o kontakt telefoniczny ze Starostwem Powiatowym w Leżajsku  pod nr (17) 2404 511, (17) 2404 51

WAŻNE! ODWOŁANIE OD DECYZJI - TERMIN

Uczestnicy scalenia, którzy są niezadowoleni z decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów mają prawo złozyć do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego odwołanie. Termin na wniesienie odwołania biegnie od dnia 1 września do 14 września włącznie br. Odwołanie od decyzji złożone przed datą 1 września będzie bezskuteczne i zostanie odrzucone z przyczyn formalnych. Prosimy o tym pamietać.