Zawiadomienie Starosty Leżajskiego


 

Starosta Leżajski zawiadamia o dokonaniu przez Powiat Leżajski wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Założenie i modernizacja osnowy wysokościowej 3 klasy w Powiecie Leżajskim". Do realizacji w/w zamówienia wybrano firmę PMG SILESIA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Informuję, że realizacja zamówienia wiąże się z wykonaniem geodezyjnych prac terenowych polegających m.in. na:

•    konserwacji istniejących punktów geodezyjnych (oczyszczenie i malowanie),

•    stabilizacji punktów geodezyjnych na budynkach i obiektach inżynieryjnych,

•    pomiarze geodezyjnym punktów osnowy.

W związku z powyższym zwracam się do wszystkich Mieszkańców, Firm oraz Instytucji Publicznych o wyrażenie zgody na wejście pracowników realizujących zamówienie na Państwa teren w celu konserwacji, stabilizacji i pomiarze punktów geodezyjnych na wskazanych obiektach.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt: telefoniczny tel. 17 24 04 510, pocztą elektroniczną na adres gn@starostwo.Iezaisk.pl lub osobisty z Panem Markiem Harpula - Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Pismo (44,10 kB)

    załączył: Krzysztof Laskowski, Admin dnia 2021-08-13 14:49