"Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie Leżajskim (VII)"


 

Projekt "Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (VII)" skierowany jest do osób pow. 30 roku życia, zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku. 

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

- 6 miesięczne staże,

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

- zatrudnienie w ramach wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy.

Okres realizacji projektu: 01.02.2021 - 30.06.2022