Nabór uzupełniający do projektu "Aktywny Senior II"


 

Informujemy, że trwa nabór uzupełniający do projektu „Aktywny Senior II”! W ramach, którego można skorzystać z opiekuńczych usług w Dziennym Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym

Projekt jest kierowany do Seniorek i Seniorów mieszkających na ternie Gminy Grodzisko Dolne:
- potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
- w wieku powyżej 60 lat.

Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie muszą przejść procedurę rekrutacyjną i zostać zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o uzupełnienie Formularza rekrutacyjnego i dostarczenie go do GOPS w Grodzisku Dolnym. Można skorzystać z pomocy pracowników GOPS w uzupełnieniu Formularza.
Zainteresowanie udziałem w projekcie można zgłosić również telefonicznie pod numerem: 17 242 91 34 lub e-mailem gops@grodziskodolne.pl.

UWAGA:
Pobyt w Dziennym Domu Pomocy jest możliwy tylko z zachowaniem reżimu sanitarnego. Najważniejsze zasady:

 • z Dziennego Domu Pomocy mogą korzystać tylko osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej,
 • zakaz wchodzenia na teren Dziennego Domu Pomocy osobom, których obecność nie jest konieczna. Opiekunowie uczestników Dziennego Domu nie mogą wchodzić na teren placówki,
 • zakaz przychodzenia do DDP przez Uczestników, którzy mieli w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wskazujących objawy infekcji dróg oddechowych,
 • wejście do budynku DDP jest możliwe tylko przez wejście od strony ogrodu zimowego,
 • przed wejściem do DDP jest dokonywany bezdotykowy pomiar temperatury oraz dokonywana jest dezynfekcja rąk,
 • właściwa higiena rąk: częste mycie i dezynfekcja,
 • korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych,
 • posiłki wydawane w turach po kilka osób,
 • zajęcia prowadzone w grupach kilkuosobowych,
 • częsta dezynfekcja powierzchni i wyposażenia,
 • regularne wietrzenie pomieszczeń,
 • brak możliwości korzystania z wyposażenia, którego nie można w łatwy sposób zdezynfekować, np. włóczek, tkanin, drobnych elementów jak puzzle.