Zbiórka odpadów komunalnych z gospodarstw, w których znajdują się osoby zakażone koronawirusem


 

We wtorek 03 listopada (tj. drugi dzień zbiórki odpadów komunalnych), odbierane będą również odpady z gospodarstw, w których znajdują się osoby zakażone koronawirusem.

Dodatkowo do każdego takiego gospodarstwa zadzwoni pracownik GOPSu w celu przypomnienia o terminie i zasadach wystawiania odpadów w tym dniu.

Postępowanie z odpadami pochodzącymi z takich miejsc:

  1. Każdy worek z odpadami komunalnymi należy włożyć jeszcze raz do jednego worka w kolorze czarnym. Na każdy czarny worek nakleić białą kartkę w formacie A4 z literą „C” oraz datą i godziną ostatniego zamknięcia worka (kartka z oznaczeniem powinna być widoczna z ulicy celem identyfikacji odpadów przez służby odbierające odpady).
  2. Każdy worek z odpadami powinien być zapełniony nie więcej niż 3/4 swojej pojemności.
  3. Tak zabezpieczone odpady powinny zostać oznaczone i ułożone w miejscu ich odbioru najpóźniej na 72 godziny przed ich odebraniem przez MZK. Zabrania się w tym czasie ponownego rozwiązywania tych worków i dokładania kolejnych odpadów.
  4. W miarę możliwości każdy worek po odstawieniu na miejsce odbioru spryskać preparatem wirusobójczym.

WAŻNE! Nie wolno w tym przypadku używać pojemników na odpady zmieszane.