Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon


 

W załączeniu raport sporządzony w oparciu o posiadane dane pt.: "Lista decyzji wg posiadaczy i rodzajów odpadów" zawierający informacje odnośnie podmiotów, które posiadają decyzję na zbieranie odpadów tj. opakowania z tworzyw sztucznych, zużyte opony oraz dodatkowo wykaz prowadzących odzysk i zbieranie odpadu tj. odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) w latach 2016-2018.

Prowadzący odzysk odpadu o kodzie 020104 w latach 2016-2018

1.KOLTEX RECYKLING S.C. MARCIN MITURA, URSZULA MITURA, ul. Kilińskiego 4,
36-100 Kolbuszowa

  1. "EURO-EKO” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
  2. REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o. (dawniej: Firma Usługowo-Handlowa "EKO-TOP" Sp. z o.o.), ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
  3. WIBO JZ Sp. z o.o. (PUHP Jerzy Zając) Wola Mielecka 1A, 39-300 Mielec

Prowadzący zbieranie odpadu o kodzie 020104 w latach 2016-2018

  1. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
  2. TRANSPRZĘT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabłotce 51, 38-500 Sanok
  3. "DEZAKO" Sp. z o.o., ul. Rzeszowska14, 39-200 Dębica