Wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r.


 

Wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r

Na ich podstawie dyrektorzy mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. 

Jednocześnie przypominamy, że w zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Aktualne, obwiązujące wytyczne w załączeniu.

Do połowy sierpnia GIS, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia ogniska zakażenia na terenie szkoły lub poważniejszego wzrostu zachorowań na danym terenie. W połowie sierpnia rozpoczną się spotkania informacyjne z wojewodami, kuratorami oświaty i inspektorami sanitarnymi na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Zachęcamy  do śledzenia specjalnej zakładki na stronie internetowej MEN „Bezpieczny powrót do szkół. Dowiedz się więcej”.