"Młodzi-pracujący!"


 

Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego EPIKUR Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie realizuje projekt pt. „Młodzi-pracujący!”.

Informuje on o możliwości skorzystania z  bezpłatnego wsparcia dla kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia.

Projekt skierowany jest do osób, które:

  • są w wieku 15-29 lat,
  • zamieszkują województwo podkarpackie,
  • posiadają status osoby biernej zawodowo (tj. nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie uczestniczą w kształceniu oraz szkoleniu),
  • mają status osoby NEET (tj. wiek 15-29 lat, nie pracują, są bierne zawodowo, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu).

Do udziału w projekcie zapraszamy także osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dla Uczestników projektu zapewnione będą:

  • 5 - miesięczne staże zawodowe – stypendium stażowe w wysokości 1355,74 zł brutto/mc,
  • szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym,
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
  • zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7  i osobami zależnymi,
  • materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych.

Kontakt z biurem projektu „Młodzi-pracujący!”:

·         telefon: 603 593 134,

·         e-mail: mlodzipracujacy2020@gmail.com,

·         od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-15.00

·      strona internetowa: www.mlodzipracujacy.instytutepikur.pl