Zamówienia do 30 tys.euro


Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Grodzisko Dolne" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.


  • Data aktualizacji: 2020-01-24 12:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 752 777