Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.590.817,20 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemnaście złotych 20/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne - RI.271.9.2018


  • Data aktualizacji: 2020-06-05 15:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 587 771