rok 2019


Zarządzenie Nr 23/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 marca 2019r. w sprawie powołania sołeckich komicji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów w Gminie Grodzisko Dolne, przyjęcia regulaminu pracy komisji oraz ustalenia wzorów kart do głosowania


  • Data aktualizacji: 2021-04-21 09:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 059 413