rok 2017


Zarządzenie nr 78/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmiany zarządzenie Nr 99/11 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 października 2011r. w sprawie zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych


  • Data aktualizacji: 2021-01-26 15:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 11 654 083