rok 2017


Zarządzenie nr 32/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 maja 2017r. w sprawie powołania Grupy Sterującej ds. realizacji projektu ?Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 ? 2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.2.Poprawa jakości kształcenia ogólnego


  • Data aktualizacji: 2021-03-04 14:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 11 819 827