Projekt OZE - aktualności


 

Przypominamy, iż zgodnie z przyjętym harmonogramem podpisywania umów na montaż instalacji solarnych, proces ich podpisywania powinien zakończyć się do 31 października br., a ostateczny termin dokonywania wpłat wkładu własnego mija 15 grudnia tego roku.

W związku z tym prosimy osoby zakwalifikowane do projektu, które nie podpisały jeszcze tej umowy o niezwłoczne przybycie do Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym i dokonanie tego obowiązku. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku kotłów na biomasę umowa z wykonawcą podpisana została pod koniec października br., natomiast w przypadku instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, podpisanie umów z wykonawcami nastąpi na przełomie listopada i grudnia tego roku. Wykonawcy ci zobowiązani będą do wykonania zamówienia w terminie do 15 sierpnia 2019r.

Dla osób, które zadeklarowały te instalacje zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne, o którym poinformujemy w terminie późniejszym. W przypadku kotłów na biomasę Wykonawca skontaktuje się bezpośrednio z każdym z zainteresowanych mieszkańców, celem dokonania wizji lokalnej, określenia zakresu robót do wykonania i ewentualnego poniesienia dodatkowych kosztów lub wykonania dodatkowych prac.

Projekt „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.