Porady specjalistów


W Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów:

  • INSTRUKTORA PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE - każdy czwartek tygodnia, w godz. 17.00-19.00, (pokój nr 7)
  • SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ I PSYCHOLOGA - każdy ostatni wtorek miesiąca, w godz. 16.00-18.00, (pokój nr 7)
  • NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA:

* Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje: osobom, które nie ukończyły 26 roku życia oraz skończyły 65 rok życia, korzystającym z pomocy społecznej, posiadaczom Karty Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom lub ofiarom wojny i klęsk żywiołowych.

Więcej informacji o zasadach udzielania nieodpłatnej informacji prawnej znajdziesz tutaj