Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Gminie Grodzisko Dolne na lata 2015 - 2018


 

Od września 2015 roku w Gminie Grodzisko Dolne rozpoczęły się bezpłatne szczepienia dzieci do 2 lat w ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Gminie Grodzisko Dolne na lata 2015-2018”.

W wyniku konkursu ofert wyłonione zostały podmioty lecznicze, które przeprowadzą akcję szczepień przez najbliższe 4 lata. Są to: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Grodzisku Dolnym, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wólka Grodziska oraz „Panorama” Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CENTRUM ZDROWIA” w Grodzisku Dolnym.

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych został uchwalony przez Radę Gminy w maju 2015 roku. Na realizację Programu zostały zabezpieczone środki w kwocie 42.780 PLN na każdy rok w czteroletnim okresie działania programu. Zgodnie z postanowieniami programu, bezpłatnymi szczepieniami będą objęte dzieci w wieku od 2 m-cy do 2 lat, zameldowane na pobyt stały i mieszkające na terenie Gminy Grodzisko Dolne, zakwalifikowane do szczepienia przez lekarza i których co najmniej jeden rodzic lub opiekun prawny wyraził zgodę na przeprowadzenie szczepienia. Każde z dzieci zostanie zaszczepione trzykrotnie: po 2 miesiącu życia, po dwóch miesiącach od pierwszego szczepienia oraz przed ukończeniem 2 lat.

Do szczepień będą użyte najnowocześniejsze, najbardziej skuteczne, skoniugowane 13-walentne szczepionki firmy Pfizer. Szczepionki te są bezpieczne, dobrze tolerowane i co najważniejsze – skuteczne. Wszelkie informacje na temat szczepień rodzice bądź opiekunowie będą mogli uzyskać od lekarza kwalifikującego dziecko do szczepienia.

Wzrost zachorowań na choroby zakaźne, pojawianie się nowych, bardziej zjadliwych szczepów bakteryjnych, antybiotykoodporność czy wzrost ilości zakażeń wirusowych – to wyzwanie głównie dla rodziców małych dzieci, bo to właśnie one, w związku z nierozwiniętym jeszcze u nich układem odpornościowym, są najbardziej narażone na groźne dla zdrowia i życia infekcje, w tym na infekcje spowodowane pneumokokami.

Pneumokoki występują wszędzie i kontakt z nimi jest nieunikniony – dlatego szczepienie to jedyna skuteczna metoda, dzięki której można zapobiec zakażeniu tymi groźnymi bakteriami, powodującymi m.in.:

  • zapalenie opon mózgowych oraz zapalenie przewodu mózgu i rdzenia, które może prowadzić do śpiączki i śmierci, a także ślepoty i paraliżu,
  • zapalenie płuc,
  • zapalenie ucha środkowego, które może powodować ból, obrzęk, bezsenność, gorączkę i rozdrażnienie,
  • sepsę, czyli niebezpieczne zakażenie krwi.

Infekcje te mogą prowadzić do licznych powikłań, w tym do niepełnosprawności umysłowej, niedosłuchu, zaburzeń widzenia lub niedowładu kończyn.

W Polsce szczepienia przeciwko pneumokokom nie są ujęte w Programie Szczepień Ochronnych jako szczepienia obowiązkowe, czyli finansowane ze środków publicznych, z wyjątkiem grupy dzieci o podwyższonym ryzyku. Dlatego też gmina Grodzisko Dolne, jako jeden z niewielu samorządów na podkarpaciu, zdecydowała o sfinansowaniu tych szczepień ze środków budżetu Gminy, udzielając tym samym wsparcia rodzicom w ich trosce o zdrowie najmłodszych mieszkańców Gminy.

Przy opracowywaniu powyższego artykułu, korzystano z materiałów zamieszczonych na stronie www.poradnik.zdrowie.pl

Pliki do pobrania: 

  1. Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Gminie Grodzisko Dolne na lata 2015 – 2018"
  2. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Gminie Grodzisko Dolne na lata 2015 - 2018